Разрешения

Уведомление за откриване на процедура за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Публикувано на: 27 май 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 19 броя декоративни дървета и във връзка с реализиране на обект: "Филиал на ЦДГ "Вълшебство" №6 - вътрешно преустройство за възстановяване функцията на сграда като детска градина и изграждане ново тяло с топла…

Уведомление за откриване на процедура за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Публикувано на: 23 май 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 14 броя декоративни дървета и във връзка с реализацията на проект: "Пристройка към сграда на радиологично отделение на КОЦ - Бургас за разполагане на мултимодален линеен ускорител в УПИ VI, кв. 135Б, ЦГЧ, град…

Уведомление за откриване на процедура за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Публикувано на: 21 май 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 11 броя декоративни дървета и във връзка с реализиране на проект: "Ремонт на улица "Шейново" в участъка между бул. "Сан Стефано" и ул. "Христо Фотев", град Бургас, по видове и брой, както следва:  Липа /Tilia sp./ с…

Уведомление

Публикувано на: 30 април 2013 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията е открито производство по издаване на разрешение за отсичане на 12 броя декоративни дървета и 2 броя плодни дървета във връзка с реализиране на проект: "Спортен комплекс в УПИ III, кв. 1 по плана на парк "Езеро", град Бургас". Заинтересованите лица и организации могат да участват…

Озеленяване на ул. "Цар Симеон I"

Като част от цялостната реконструкция на ул. "Цар Симеон I", на мястото на 220 стари ще бъдат засадени 240 нови развити дървета от видове с коренова система, която не уврежда тротоарите, асфалта и комуникациите, устойчиви на замърсяване на въздуха, засоляване и засушаване. Те ще бъдат високи 4 метра, с минимум 20 см. диаметър на стъблото. Ще бъдат обособени зелени острови със стотици декоративни храсти в тях. Паралелно…