снимка на МКЦ

Бургас,  ул. "Гладстон" 47
Тел. 056/ 840790
www.mladite.eu

 

 

Младежкият културен център - Бургас е създаден с Решение на Общинския съвет от 29.07.1992 г. С утвърдения тогава Статут на МКЦ си поставя основна задача - да се превърне в притегателен център за изява на талантите на младите хора и за удовлетворяване на културните им потребности. Като правоприемник на бившия Младежки дом, МКЦ съхранява и развива дейността на различни школи по изкуствата и младежки формации.

В Младежкия културен център развиват своята дейност следните клубове и формации:

- школа "Стъклопис"
- школа "Батик"
- школа "Мозайки"
- Хорова школа
- Младежки фолклорен ансамбъл "Емона"
- ПФА "Странджа"
- Градска детска театрална школа.