ЗА ВЪПРОСИ КАСАЕЩИ ОКОЛНАТА СРЕДА - ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 843 891