За въпроси касаещи ОКОЛНАТА СРЕДА - горещ телефон 843 891