ЗА ВЪПРОСИ КАСАЕЩИ ОКОЛНАТА СРЕДА - ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 82 66 59