ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019-ТА ГОДИНА – ОБЩИНА БУРГАС