ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2020-ТА ГОДИНА – ОБЩИНА БУРГАС