ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018-ТА ГОДИНА – ОБЩИНА БУРГАС