Стратегии, планове и програми

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ГРАД БУРГАС В ПЕРИОДА 2021-2027

Публикувано на : четвъртък, 12 ноември 2020

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ГРАД БУРГАС В ПЕРИОДА 2021-2027

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г.

Публикувано на : сряда, 04 ноември 2020

Решение по т.15 / Протокол №13 (29.09.2020 г.)
за Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
се добавя Списък със спортни обекти общинска собственост по чл.104 от Закона за физическо възпитание и спорта

Програма за управление на Община Бургас 2019-2023 г.

Публикувано на : сряда, 20 май 2020

Общинска програма за намаляване на риска от бедствия - 2017-2020г.

Публикувано на : понеделник, 10 април 2017

Енергийна ефективност - Община Бургас

Публикувано на : вторник, 14 март 2017

Планове и отчети за изпълнението на програмите за енергийна ефективност - тук

Годишен доклад за дейността по вътрешен одит за 2019 г.

Публикувано на : вторник, 19 май 2020

Годишен план за дейността на дирекция "Вътрешен одит" за 2020 г.

Публикувано на : вторник, 19 май 2020

Програма за осигуряване на качеството и за усъвършенстване на одитната дейност на дирекция "Вътрешен одит"

Публикувано на : вторник, 19 май 2020

Стратегически план за дейността на дирекция "Вътрешен одит" 2018-2020

Публикувано на : вторник, 19 май 2020

Стратегия за управление на риска 2018-2020

Публикувано на : вторник, 19 май 2020

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2016 г.

Публикувано на : четвъртък, 12 май 2016

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016 -2019 г.

Публикувано на : сряда, 11 май 2016

Програма за управление на Община Бургас 2015-2019 г.

Публикувано на : сряда, 11 май 2016

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2015 г.

Публикувано на : четвъртък, 16 април 2015

Правила и годишен план за за ползване на мерите и пасищата на територията на община Бургас - 2014/2015

Публикувано на : понеделник, 06 април 2015

Общински план за развитие 2014-2020

Публикувано на : четвъртък, 22 май 2014

Общински план за развитие 2014-2020

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014 г.

Публикувано на : понеделник, 10 март 2014

Програма за управление на Община Бургас 2011-2015

Публикувано на : петък, 17 януари 2014

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013 г.

Публикувано на : вторник, 26 февруари 2013

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2012 год.

Публикувано на : четвъртък, 31 март 2011

Регионален план за развитие на югоизточен район за периода 2007–2013 г.

Публикувано на : понеделник, 07 март 2011

Областна стратегия за развитие на област Бургас 2005-2015

Публикувано на : понеделник, 07 март 2011

Община Бургас - план за развитие 2007-2013

Публикувано на : понеделник, 07 март 2011

Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост 2012-2014

Околна среда

Публикувано на : сряда, 01 ноември 2017

Общинска програма за управление на отпадъците
Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас
Актуализирана Стратегическа карта за шума на Агломерация Бургас

свали като pdf разглеждания: 55405 последна промяна: 10:02:03, 12 ноември 2020