Плащане на такси за ползване на детски заведения

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Наредба

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г.

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ

свали като pdf разглеждания: 45442 последна промяна: 15:13:46, 16 януари 2020