ЧЕСТОТА НА ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

 

ЧЕСТОТА  НА ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО РАЙОНИ  И  ВИДОВЕ  СЪДОВЕ

РАЙОНИ, включени в системата на организирано поддържане на чистотата 0,24 м3/пластмасов/ 1,1 м3 /Бобър/ 4 м3/контейнер/ 0,11 м3 /кофа Мева/
пъти  месечно пъти  месечно пъти  месечно пъти  месечно
А.гр. Бургас, квартали  и населени места
гр. Бургас и квартал
-  ЦГЧ 6 30 8 ----
-  к-с “Изгрев” 6 30 ---- ----
-  к-с ”Зорница” 6 30 ---- ----
-  к-с”Славейков” 6 30 ---- ----
-  к-с ”Бр. Миладинови” 6 30 ---- ----
-  к-с”Лазур” 6 30 ---- ----
-  кв. “Меден  Рудник” 6 30 ---- ----
-  кв.Победа 6 15 ---- ----
-  кв.Акации 6 15 ---- ----
-  кв.Сарафово 15 15 ---- ----
-  кв. Крайморие 15 15 ---- ----
-  кв. Лозово ---- 8 ---- ----
-  кв Д.Езерово ---- 15 ---- ----
-  кв. Г.Езерово ---- 8 ---- ----
-  кв. Ветрен ---- ---- 8 4
-  кв. Банево ---- ---- ---- 4
-  Пром. зона Север 8 15 4 4
-  Пром. зона Юг 8 15 4 ----
-  Приморски парк 30 30 ---- ----
- Гробищен парк ---- 8 ---- ----
Населени места
-  гр. Българово ---- ---- 2 3
-  с. Рудник ---- ---- 2 3
-  с.Черно Море ---- 4 2 3
-  с. Твърдица ---- 8 ---- ----
-  с. Маринка ---- 8 ---- ----
-  с. Димчево ---- 8 ---- ----
-  с. Изворище ---- ---- ---- 2
-  с. Драганово ---- ---- ---- 2
-  с. Брястовец ---- ---- ---- 3
-  с. Миролюбово ---- ---- ---- 2
-  с. Равнец ---- ---- 2 ----
-  с. Братово ---- 8 ---- ----
-  с. Върли бряг ---- 8 ---- ----
Б. Застроени територии
-  "Пети километър” 4 15 ---- ----
-  вил. зона "Мин.бани " ---- 3 4 4
-  вил. зона. "Боровете” ---- 4 ---- ----
-  Лесопарк "Росенец”   ---- лет. сез. -  8
зим.сез. -  4
4 лет. сез. -  8
зим.сез. -  4
-  Рибарско селище ---- ---- 4 ----
- с.о. "Батака” --- ---- 4 ----
- с.о. "Каптажа 1” ---- 4 ---- ----
- с.о. " Лозницата” ---- 4 ---- ----
- с.о " Училищното” ---- ---- 4 ----
В. Други застроени терени извън  границите на районите  по т.А и т.Б Честота на извозване на битовите отпадъци  еднаква с честотата на извозване на съответния тип съдове в най-близкия район .