Малки обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за изработка и доставка на работно облекло и обувки /медицинско сабо/ за медицински специалисти в детско и училищно зравеопазване", Община Бургас

Публикувано на : понеделник, 07 ноември 2011

Публикувано на : петък, 04 ноември 2011

Обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за ремонт на английски двор и тротоар от базалтови плочи около сградата на детска ясла №3 ул. "Сан Стефано" №42 гр. Бургас"

Публикувано на : четвъртък, 26 май 2011

Oбществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за обслужване на работниците и служителите в Община Бургас от СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА”.

Публикувано на : петък, 18 март 2011

Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител - транспортна фирма за разнос на храна, приготвена в Детска кухня, с адрес ул. „Сан Стефано” № 58 до раздавателните пунктове и обратно, на територията на Община Бургас”.

Публикувано на : понеделник, 08 ноември 2010

Краен  срок  за подаване на оферти: 26.11.2010г.

Съобщение към участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Основен ремот и саниране на сградата на Деска ясла № 5, к/с „Лазур" до бл. 24, град Бургас"

Публикувано на : петък, 10 септември 2010

Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Основен ремонт и саниране на сградата на Детска ясла № 5, к/с "Лазур" до бл. 24, град Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица, ще бъдат отворени и оповестени на 14.09.2010 г. /вторник/ от 14,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска" № 26, ет. 1, заседателна зала.

Малка общесвена поръчка: "Основен ремонт и саниране сградата на Детска ясла №5, к/с"Лазур" до бл.24, град Бургас"

Публикувано на : петък, 20 август 2010

Краен  срок  за подаване на оферти: 30.08.2010г.

Малка обществена поръчка "Избор на изпълнител за доставка на хладилен шкаф за нуждите на Детска кухня на територията на Община Бургас"

Публикувано на : вторник, 20 юли 2010

            Краен срок за подаване на оферти: 28.07.2010 г.

Малка обществена поръчка "Основен ремонт, саниране и смяна на дограмата на сградата на Детска ясла № 3, бул. „Сан Стефано” № 42, град Бургас"

Публикувано на : четвъртък, 24 юни 2010

Краен срок за подаване на оферти: 12.07.2010 г.

 СЪОБЩЕНИЕ 

Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Основен ремонт, саниране и смяна на дограмата на сградата на Детска ясла № 3, ул."Сан Стефано" № 42, град Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица, ще бъдат отворени и оповестени на 20.07.2010 г. /вторник/ от 13,30 часа,  в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска" № 26, ет. 3, стая № 304

Малка обществена поръчка:"Избор на изпълнител за обслужване на работниците и служителите в Община Бургас от Служба по трудова медицина"

Публикувано на : понеделник, 03 май 2010

свали като pdf разглеждания: 31588 последна промяна: 15:32:40, 07 ноември 2011