Свободни позиции от схемата за поставяне на РИЕ

Списък на свободните позиции за поставяне на РИЕ към 01.10.2019г.

 

I.      Рекламно-информационни елементи тип "Мегаконструкция"

Свободни позиции от схемата по бул. "Тодор Александров"

Позиции:  М-1;  М-2

ІI.      Рекламно-информационни елементи тип "Пиза"

Свободни позиции от схемата по бул.  "Одрин"

Позиции: П-238; П-242;  П-243;  П-244;  П-245

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден рудник"

Позиции: П-1; П-3;  П-4; П-5; П-11; П-13;П-25; П-26; П-27

Свободни позиции от схемата на път I-9/посока ЦГЧ- кв.Крайморие/

Позиции:  П-39; П-45;  П-46;  П-48 

Свободни позиции от схемата на път I-9/посока ЦГЧ- кв.Сарафово/

Позиции: П-298; П-304

            Свободни позиции от схемата в кв.Сарафово

Позиции: П-302

III.     Рекламно-информационни елементи тип "Ракета"

Свободни позиции от схемата по бул. "Демокрация"

 Позиции: Р-38; Р-41

Свободни позиции от схемата по бул. "Стефан Стамболов"

 Позиции: Р-99; Р-100; Р-102

Свободни позиции от схемата по ул. "Константин Величков"

 Позиция:  Р-61

Свободни позиции от схемата по ул. "Гладстон"

 Позиция:  Р-31

Свободни позиции от схемата по бул. "Мария Луиза"

Позиции: Р-10; Р-12

Свободни позиции от схемата по бул. "Иван Вазов"

Позиция:  Р-32; Р-34

Свободни позиции от схемата по ул. "Одрин"

Позиция: Р-84;  Р-85;

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Изгрев"

Позиции: Р-104;  Р-107; Р-108; Р-109;  Р-110;  Р-112;

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден  рудник"

Позиции: Р-1; Р-2; Р-3; Р-4; Р-5; Р-6; Р-7; Р-8; Р-9

 

Срок за подаване  на заявления за разполагане на РИЕ - 14 /четиринадесет/  дни,  считано от 01.10.2019г.

 

Списък на свободните позиции за поставяне на РИЕ към 01.07.2019г.

I.         Рекламно-информационни елементи тип "Мегаконструкция"

Свободни позиции от схемата по бул. "Тодор Александров"

Позиции: * М-1;  М-2

ІІ.   Рекламно-информационни елементи тип "Пиза"

Свободни позиции от схемата по ул. "Константин Величков"

Позиции: *П-124 

Свободни позиции от схемата по ул. "Цар Симеон I"

Позиции: *П-107 

Свободни позиции от схемата по бул. "Стефан Стамболов"

Позиции: *П-142 

Свободни позиции от схемата по бул. "Транспортна"

Позиции: *П-201 

Свободни позиции от схемата по бул. "Демокрация"

Позиции: *П-95; *П-52 

Свободни позиции от схемата по бул. "Одрин"

Позиции: П-238; П-242;  П-243;  П-244;  П-245 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден рудник"

Позиции: П-1; П-3; П-4; П-5; П-11; П-13; П-25; П-26; П-27 

Свободни позиции от схемата на път I-9, /посока ЦГЧ- кв.Крайморие/

Позиции:  П-39; П-45;  П-46;  П-48;  

Свободни позиции от схемата на път I-9, /посока ЦГЧ- кв.Сарафово/

Позиции: П-298

ІІІ. Рекламно-информационни елементи тип "Ракета"

Свободни позиции от схемата по бул. "Булаир"

 Позиции: Р-97

Свободни позиции от схемата по бул. "Алеко Богориди"

Позиции: *Р-91

Свободни позиции от схемата по бул. "Демокрация"

 Позиции: Р-41; *Р-45 ; *Р-46 

Свободни позиции от схемата по бул. "Цар Симеон I"

Позиции:* Р-93; *Р-94

Свободни позиции от схемата по бул. "Александровска"

Позиции: *Р-68

Свободни позиции от схемата по ул. "24 Черноморски пехотен полк"

 Позиции: Р-65

Свободни позиции от схемата по бул. "Стефан Стамболов"

 Позиции: *Р-25; Р-99; Р-100; Р-102

Свободни позиции от схемата по ул. "Константин Величков"

 Позиция:  Р-61 

Свободни позиции от схемата по ул. "Гладстон"

 Позиция:  Р-31

Свободни позиции от схемата по бул. "Мария Луиза"

Позиции: Р-10; Р-12 

Свободни позиции от схемата по бул. "Иван Вазов"

Позиция:  Р-32; Р-34

Свободни позиции от схемата по ул. "Одрин"

Позиция: Р-84;  Р-85 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Изгрев"

Позиции: Р-104;  Р-107; Р-108; Р-109;  Р-110;  Р-112

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден  рудник"

Позиции: Р-1; Р-2; Р-3; Р-4; Р-5; Р-6; Р-7; Р-8; Р-9 

*Разрешения за поставяне ще бъдат издадени след демонтиране на поставените рекламно-информационни елементи. 

Срок за подаване  на заявления за разполагане на РИЕ - 14 /четиринадесет/  дни,  считано от 01.07.2019г.

file Крайморие
file Сарафово
file Ветрен
file Меден Рудник
file Изгрев - Славейков
file ЦГЧ
file Победа - Акации

 

Списък на свободните позиции за поставяне на РИЕ към 01.04.2019г.

 

 

С П И С Ъ К

на  свободните позиции от схемата за поставяне

на рекламно-информационни елементи към 01.04.2019г.

 

  1. Рекламно-информационни елементи тип "Мегаконструкция"

    Свободни позиции от схемата по бул. "Тодор Александров"

Позиции:  М-1;  М-2

ІІ.   Рекламно-информационни елементи тип "Пиза"

Свободни позиции от схемата по бул.  "Одрин"

Позиции: П-238; П-242;  П-243;  П-244;  П-245

 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден рудник"

Позиции: П-1; П-3;  П-4; П-5; П-11; П-13; П-25; П-26; П-27

 

Свободни позиции от схемата на път I-9, /посока ЦГЧ- кв.Крайморие/

Позиции:  П-39; П-45;  П-46;  П-48; 

 

Свободни позиции от схемата на път I-9, /посока ЦГЧ- кв.Сарафово/

Позиции: П-298

 

ІІІ. Рекламно-информационни елементи тип "Ракета"

Свободни позиции от схемата по бул. "Булаир"

 Позиции: Р-97

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Демокрация"

 Позиции: Р-41

 

Свободни позиции от схемата по ул. "24 Черноморски пехотен полк"

 Позиции: Р-65

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Стефан Стамболов"

 Позиции: Р-99; Р-100; Р-102

 

Свободни позиции от схемата по ул. "Константин Величков"

 Позиция:  Р-61

Свободни позиции от схемата по ул. "Гладстон"

 Позиция:  Р-31

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Мария Луиза"

Позиции: Р-10; Р-12

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Иван Вазов"

Позиция:  Р-32; Р-34

 

Свободни позиции от схемата по ул. "Одрин"

Позиция: Р-84;  Р-85;

 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Изгрев"

Позиции: Р-104;  Р-107; Р-108; Р-109;  Р-110;  Р-112;

 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден  рудник"

Позиции: Р-1; Р-2; Р-3; Р-4; Р-5; Р-6; Р-7; Р-8; Р-9

 

 

 

Срок за подаване  на заявления за разполагане на РИЕ - 14 /четиринадесет/  дни,  считано от 01.04.2019г.

 

Списък на свободните позиции от схемата за поставяне на РИЕ към 02.01.2019година

 

С П И С Ъ К

на  свободните позиции от схемата за поставяне

на рекламно-информационни елементи към 02.01.2019г.

 

  1. Рекламно-информационни елементи тип "Мегаконструкция"

    Свободни позиции от схемата по бул. "Тодор Александров"

Позиции:  М-1;  М-2

ІІ.   Рекламно-информационни елементи тип "Пиза"

Свободни позиции от схемата по бул.  "Одрин"

Позиции: П-238; П-242;  П-243;  П-244;  П-245

 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден рудник"

Позиции: П-1; П-3;  П-4; П-5; П-11; П-13; П-25; П-26; П-27

 

Свободни позиции от схемата на път I-9, /посока ЦГЧ- кв.Крайморие/

Позиции:  П-39; П-45;  П-46;  П-48; 

 

Свободни позиции от схемата на път I-9, /посока ЦГЧ- кв.Сарафово/

Позиции: П-298; П-283

 

ІІІ. Рекламно-информационни елементи тип "Ракета"

Свободни позиции от схемата по бул. "Булаир"

 Позиции: Р-97

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Демокрация"

 Позиции: Р-41

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Димитър Димов"

 Позиции: Р-65

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Стефан Стамболов"

 Позиции: Р-99; Р-100; Р-102

 

Свободни позиции от схемата по ул. "Константин Величков"

 Позиция:  Р-61

Свободни позиции от схемата по ул. "Гладстон"

 Позиция:  Р-31

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Мария Луиза"

Позиции: Р-10; Р-12

 

Свободни позиции от схемата по бул. "Иван Вазов"

Позиция:  Р-32; Р-34

 

Свободни позиции от схемата по ул. "Одрин"

Позиция: Р-84;  Р-85;

 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Изгрев"

Позиции: Р-104;  Р-107; Р-108; Р-109;  Р-110;  Р-112;

 

Свободни позиции от схемата в ж.к. "Меден  рудник"

Позиции: Р-1; Р-2; Р-3; Р-4; Р-5; Р-6; Р-7; Р-8; Р-9

 

 

 

Срок за подаване  на заявления за разполагане на РИЕ - 14 /четиринадесет/  дни,  считано от 02.01.2019г.

 

Списък на свободните позиции от схемата за поставяне на рекламно-информационни елементи към 02.07.2018г.

 

 

Списък на свободните позиции от схемата за поставяне на рекламно-информационни елементи към 02.04.2018г.

Списък на свободните позиции от схемата за поставяне на рекламно-информационни елементи към 02.01.2018г.

Списък на свободните позиции от схемата за поставяне на рекламно-информационни елементи към 02.10.2017г.

Списък на свободните позиции от схемата за поставяне на рекламно-информационни елементи към 03.07.2017г.

свали като pdf разглеждания: 25512 последна промяна: 15:23:41, 01 октомври 2019