СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ