Снимки

„Повишаване на енергийната ефективност на централно топлоснабдяване на три общински сгради за образование в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник“

"ЕКО МОБИЛНОСТ - СХЕМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВРЕН ТРАНСПОРТ"

ПРОЕКТ: "СЪЗДАВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА УСПЕШНИ ПУБЛИЧНО- ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА В ОБЩИНА БУРГАС И ЮГОИЗТОЧНИЯ ПЛАНОВ РАЙОН"

ПРОЕКТ "ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА БУРГАС- МЕДЕН РУДНИК"

ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В КВАРТАЛ ГОРНО ЕЗЕРОВО, ГР. БУРГАС"

"ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БУРГАС"

"ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА БУРГАС"

"БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОСТРАНСТВА В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ОБЩИНА БУРГАС"

ПРОЕКТ: "СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР- БУРГАС"

ПРОЕКТ "СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС ИНКУБАТОР - БУРГАС"

ПРОЕКТ "ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ГРАДОВЕТЕ БУРГАС, ВАРНА, СТАРА ЗАГОРА И ПЛЕВЕН"

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОСТРОВ „СВ. АНАСТАСИЯ“ И ГРАД БУРГАС-АТРАКТИВНА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

свали като pdf разглеждания: 17252 последна промяна: 11:40:22, 21 декември 2016