За актуална информация вижте тук: Главна Дирекция Гражданска Регистрация и Административно Обслужване