05e9dcdd42cdb8ed84d02b24c3d2b638.png

За актуална информация вижте тук: Главна Дирекция Гражданска Регистрация и Административно Обслужване