Събития

Общинска АНТИСПИН кампания на концерт на July Morning

1

Отдел "Здравеопазване и превенции”, Община Бургас традиционно вече четвърта година инициира Общинска АНТИСПИН кампания на концерт на July Morning в Морската градина /30.06-01.07/.

Дейностите в Кампанията се изпълняват съвместно със сдружение "Равновесие“ и Общински младежки клуб "J.J.Cool A” и се подпомагат от Общински координационен офис по СПИН, Местен обществен комитет по СПИН и Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на Министерство на здравеопазването.

За целите на Кампанията екипи от доброволци на Общински младежки клуб "J.J.Cool A”, Община Бургас ще раздават здравно-информационни материали, флаери, брошури; ще осъществяват превенция на ХИВ/СПИН и промоцират употребата на презервативи.

Целта на кампанията е да се създадат условия за промяна в мисленето и изработване модел на нерисково поведение сред младите хора и подрастващите,  създаване  на отношение по проблема ХИВ/СПИН.

 

Общинска АНТИСПИН кампания с мото: "Животът е безценен!"

1

Във връзка с отбелязване на Третата неделя на м. май /19 май/ – Международен ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН Отдел "Здравеопазване и превенции”, Община Бургас инициира Общинска АНТИСПИН кампания съвместно с: РЗИ, Сдружение "Равновесие“, Сдружение "Доза обич“, Фондация "Областен ромски съюз“, "Каритас Бургас, Общински младежки клуб "J.J.Cool A“, Община Бургас“ , БМЧК, ОСНВ.

АНТИСПИН кампанията е под мото: "Живътът е безценен!“  и се подкрепя от Местен координационен офис по СПИН и Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на Министерство на здравеопазването.

Тази година се отбелязва 30-тата годишнина от началото на честването на този ден.

 

 

На 18.05.2013 год. /събота/:

      

 - от 10:30 – 13:30 часа - Извършване на бързо и анонимно тестване на ХИВ в  мобилни лаборатории, разположени на възлови места в гр. Бургас: "Пантеона“, "Трия Сити Център” и  пред Часовника на Община Бургас; Мотивиране на гражданите да се възползват от услугите по доброволно и анонимно консултиране и изследване на своя ХИВ статус от екипи обучители на връстници;  раздаване на информационни материали, предпазни средства.

 

 

  - от 18:00 - 20:00 часа- Раздаване на информационни материали, предпазни средства  и мотивиране на млади хора за изследване на своя ХИВ статус от доброволци на Общински младежки клуб "J.J.Cool A” и екипи обучители на връстници  в предпочитани заведения от младите хора в централната част на гр. Бургас.

 

 

На 19.05.2013 год. /неделя/:

 

    -от 18:30 – 20:00 часа – уоркшоп пред сградата на Културен център "Морско казино“ за изработване на сърца с послания /от цветни листи/. Участници са доброволците от Общински младежки клуб "J.J.Cool A“, Община Бургас, БМЧК, ученици, граждани.

 

    -от 20:00 часа - Запалване на традиционната огнена панделка пред паметника на моряка в Морската градина от екип обучители на връстници, доброволци, техни връстници,  граждани и гости на Бургас.

 

За първи път този ден се отбелязва през 1983 година в Сан Франциско и Ню Йорк с възпоменание за починалите, в подкрепа на живеещите с вируса на СПИН, за повишаване на информираността и чувствителността към този проблем, за намаляване на свързаната с ХИВ/СПИН стигма и ангажиране на обществото в борбата срещу СПИН.

 На 19.05.2013 год. /неделя/ призоваваме всички да се присъединят към Международния ден и в 21 часа да запалят свещ на прозореца на своя дом. Нека този акт е израз на съпричастност и солидарност към засегнатите от ХИВ/СПИН. Да се обединим и да станем част от световната съпричастност  към скръбта на близките на засегнатите от ХИВ/СПИН! Да отправим послание до цялото общество за толерантност и уважение към хората, живеещи с ХИВ/СПИН!

  

ДА ПРЕКЛОНИМ ГЛАВА ЗА МИНУТА И ДА ПОЧЕТЕМ ПАМЕТТА НА ЖЕРТВИТЕ НА СПИН !

Провеждане на редовно заседание на Местен обществен комитет по СПИН за 2013 год.

1

Във връзка с продължаване изпълнението на Националната програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ и работата на Местен обществен комитет по СПИН /МОК/ на 19.04.2013 год. /петък/ от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Бургас  ще се проведе редовно заседание на МОК за 2013 год. при следния дневен ред:

 1. Кратко представяне членовете на МОК.

 2. Приемане актуализирания Правилник за организацията и дейността на МОК.

 3. Приемане План за работа на МОК през 2013 год.

 4. Разни

             Местен обществен комитет /МОК/ по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“  и  сексуално предавани инфекции /СПИ / е експертен орган, който оказва методическа, консултативна и поддържаща роля при изпълнение на програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“  в Община Бургас.

            Има за цел да изгради капацитета на местната власт при разработване и изпълнение на общинските стратегии за превенция на ХИВ/СПИ; да координира дейностите по прилагането на Общинската стратегия за превенция и контрол на сексуално предавани инфекции, ХИВ/СПИН и сексуално здраве - Община Бургас, 2012-2017 год. в съответствие с основните функции, заложени в нея.

            Разработва основните насоки и приоритети на общинската политика за превенция на ХИВ/СПИН, сътрудничи и обменя информация с други институции и организации.

 

 

 

 

АНТИСПИН кампания под мото "Животът е безценен!"

1 11 111 12 122 121

Приключи общинската АНТИСПИН кампания под мото: "Животът е безценен!”,  организирана от Отдел "Здравеопазване  и превенции”, Община Бургас. Тя бе във връзка с 14 февруари – Ден на влюбените.

Партньори в кампанията на Отдел "Здравеопазване  и превенции”, Община Бургас бяха: РЗИ, Сдружение "Равновесие“, Сдружение "Доза обич“, Фондация "Областен ромски съюз“, Сдружение "Каритас София-клон Бургас“, ОСНВ, Общински младежки клуб "J.J.Cool A“, Община Бургас, БМЧК, ПИЦ, Младежки културен център, танцова школа "Крис“, хорова  школа "Милка Стоева“, танцова формация "Петлите“, клуб "Подай ръка“ при ОУ "Братя Миладинови“, гр. Бургас.

Бе подкрепена  от Местен координационен офис по СПИН и Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на Министерство на здравеопазването.

По време на кампанията се извърши бързо и анонимно тестване на ХИВ в  три мобилни лаборатории, разположени на възлови места в гр. Бургас: Бургаски Свободен Университет, "Трия Сити Център”  и  пред Часовника на Община Бургас;

Мотивираха се около 200 граждани на гр. Бургас да се възползват от услугите по доброволното и анонимно консултиране и изследваха своя ХИВ статуса.  

Екипи от обучители на връстници, доброволци от Общински младежки клуб "J.J.Cool A“, Община Бургас и БМЧК раздаваха здравно- информационни материали, брошури, флаери и предпазни средства.

Конкурс

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент

 

Във връзка с отбелязване на 1 декември- Световен ден за борба срещу ХИВ/СПИН, Отдел "Здравеопазване  и превенции", Община Бургас с  подкрепата на

Програма "Превенция  и контрол на ХИВСПИН" обявява конкурс за  мото на тазгодишната  Общинска АНТИСПИН кампания.

 

Условия: 

  • Участие могат да вземат млади хора  на възраст от 13 - 19 год.
  • Представените за участие предложения трябва да отговарят на тематиката на конкурса.
  • Необходимо е да се приложат следните данни за участника: трите имена, възраст, училище, клас, тел. за връзка.
  • Оценяването  и класирането ще се извърши  от експертно жури, а отличените проекти ще се обявят на 1 декември.

Срок

Конкурсът е отворен от  1 ноември до 19 ноември 2012 год. /включително

 

Адрес за предаване на предложенията: гр. Бургас, ул. "Гладстон" № 47, Младежки културен център, Отдел "Здравеопазване и превенции", Община Бургас или на e-mail: p.[email protected]  

 

Допълнителна информация можете да получите на тел.: 056 / 841 391

6 октомври - Съвместна кампания във връзка с отбелязването на "Рома Прайд-2012"

На 6 -ти октомври 2012 год. Отдел "Здравеопазване и превенции", Община Бургас инициира Общинска кампания във връзка с отбелязване на "Рома Прайд - 2012", съвместно със сдружение "Областен ромски съюз", сдружение "Равновесие" и Общински младежки клуб "J.J.Cool A", Община Бургас.

Във времето от 10:30 часа до 13:30 часа в центъра на град Бургас групи млади хора доброволци /роми и не-роми/ раздаваха информационни материали, флаери, брошури.

"Рома Прайд" /отбелязването на гордостта да си от ромска общност/ се провежда от миналата година в много европейски страни, като се включват и не-роми в организираните мероприятия. Кампанията се провежда в 15 населени места в страната под мото "Моята мечта за България - да учим и живеем заедно!" и е част от европейската инициатива на ЕГАМ /Европейско Гражданско Антирасистко Движение/

Целта е да се подкрепят организациите от мрежата, работеща в ромски общности, като се привлекат широката общественост и медиите. Всички да бъдат въвлечени в процеса за осъзнаване и приемане на равноправното включване на хората от ромската общност. Нека си "отворим очите" за добродетелите на ромската култура и душевност.

Общинската Кампания "Рома Прайд - 2012" се подпомага от Програма " Подобряване на контрола на туберкулозата в България", Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" и Местен координационен офис по СПИН, Община Бургас.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

 

Общинска АНТИСПИН кампания на Празници на изкуствата "Аполония-2012 г."

Над 1152 бр. презервативи, 400 бр. здравно-информационни материали и флаери свързани с превенцията на ХИВ/ СПИН, сексуално рисковото поведение се раздадоха от доброволците на Общински младежки клуб "J.J.Cool A" и обучители на връстници на Общинска АНТИСПИН кампания на Празници на изкуствата "Аполония -2012год.", гр. Созопол.

АНТИСПИН кампанията се организира от служителите на отдел "Здравеопазване и превенции", Община Бургас на 04.09.2012г. във времето от 18.30 ч.- 21.00 ч. в партньорство с Общински съвет по наркотични вещества, Сдружение "Равновесие". Подпомогната е от Националната програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария и с любезното съдействие на Община Созопол.

Целта на Кампанията е повишаване информираността на хората за ХИВ/СПИН, промяна в мисленето и изграждане на отговорно сексуално поведение в младите хора, формиране на толерантност към хората, засегнати от ХИВ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Есенно училище - с. Долни Лозен, 13.09-17.09.2012 г.

От 13.09. до 17.09.2012 год. в Национален учебно-логистичен център на БЧК, с. Долни Лозен се проведе Есенно училище за напреднали в работата по подхода "Връстници обучават връстници" по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"- Компонент 7: "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск /15-24 г./ чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора"

Участие взеха екип от доброволци, обучители на връстници към Общински младежки клуб "J.J.COOL A", Община Бургас.

Младите хора доразвиха своите качества, умения и знания за работа като обучители на връстници в сферата на промоция на сексуално и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ/СПИН извън училище и работа на терен.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Заключителен етап на национална лятна АНТИСПИН кампания

На 23.08.2012 год. /четвъртък/ в гр. Бургас от 18:00 до 21:30 часа се проведе заключителния етап на Националната лятна АНТИСПИН кампания, в която се даде възможност на гражданите доброволно и анонимно да се консултират и изследват за ХИВ/СПИН с бърз тест в мобилни медицински кабинети, разположени  на площад "Тройката” и  пред "Часовника”, Община Бургас.

В Кампанията се включиха доброволци от: Общински младежки клуб "J.J.Cool A”, Община Бургас; Сдружение "Областен ромски съюз”, Сдружение "Доза обич” които раздадоха  над 1000 бр. здравно-информационни материали, флаери, свързани с превенцията на  ХИВ/ СПИН, сексуално рисковото поведение и 4176 бр. предпазни средства /презервативи/; мотивираха над 200 човека- граждани и гости на гр. Бургас  да се възползват от услугите по доброволно и анонимно консултиране и да изследват своя ХИВ статус.

Паралелно с това доброволците от Общински младежки клуб "J.J.Cool A”, Община Бургас анкетираха 200 човека- минувачи с цел-проучване  нагласите и отношението им към ХИВ-позитивните лица.

Кампанията изцяло се подкрепи от Националната програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария  и от партньорските организации- РЗИ, Сдружение "Равновесие”, Сдружение "Доза обич”, Фондация "Областен ромски съюз”, Общински младежки клуб "J.J.Cool A”, Община Бургас.

1 2 11 12 6 6 66

 

Общинска АНТИСПИН кампания във връзка с фестивала "Spirit of Burgas"

1 2

 

На 03.-05.08.2012 год. Отдел "Здравеопазване и превенции", Община Бургас инициира Общинска АНТИСПИН на кампания на фестивала "Spirit of Burgas". Кампанията се проведе в партньорство със: Сдружение "Равновесие", Общински съвет по наркотични вещества, РЗИ, Сдружение "Доза Обич" и се подкрепи от Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" на Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.
За целите на Кампанията бяха предоставени услуги по доброволно и анонимно консултиране и изследване на ХИВ/СПИН с бърз тест в мобилна лаборатория.

Доброволци от Общински младежки клуб "J.J.Cool A", Община Бургас раздадоха над 4 608 бр. презервативи, 2500 бр. здравно-информационни материали, флаери, свързани с превенцията на ХИВ/ СПИН, сексуално рисковото поведение и употребата на психоактивни вещества. Мотивираха се младите хора да се възползват от услугите по доброволно и анонимно консултиране и да изследват своя ХИВ статус.

 

Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"

снимка

Община Бургас е една от пилотните общини в реализирането на Националната Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", базирана на подписано споразумение между Министерството на здравеопазването и Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" е най-мащабната превантивна здравна програма у нас, която работи в партньорство с държавни институции, общински власти, медицински учредения, неправителствени организации, училища. Тя се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
Програмата действа от 2004 година, когато е подписано първото споразумение между Фонда и Министерството на здравеопазване.
Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария е създаден пред 2002 год. с цел- значително увеличаване на финансовите средства, отделяни за борба срещу трите най-унищожителни болести на света, както и за насочване на тези средства към региони с най-голяма нужда.
Дейностите и услугите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" са организирани в девет компонента. Тази организация има за цел да осигури изпълнението на интегриран и балансиран подход за борба срещу ХИВ/СПИН чрез превенция, диагностика, лечение, грижи и подкрепа за хората, засегнати от заболяването.

КОМПОНЕНТ 1: "Създаване на подкрепяща среда за устойчив национален отговор на ХИВ/СПИН в България."

КОМПОНЕНТ 2: "Укрепване на научните основи за целенасочен и ефективен национален отговор на ХИВ/СПИН."

КОМПОНЕНТ 3: "Увеличаване на обхвата на доброволното консултиране и изследване за ХИВ чрез мрежа от ниско прагови услуги с фокус върху групите с най-голям риск."
КОМПОНЕНТ 4: "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващи наркотици /УИН/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции."

КОМПОНЕНТ 5: "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност, които са в най-голям риск /15-25 год./ чрез увеличаване на обхвата на групата с услуги за превенция и насочване, базирани в общността."

КОМПОНЕНТ 6: "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на проституиращите мъже и жени чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции."

КОМПОНЕНТ 7: "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи."

КОМПОНЕНТ 8: "Осигуряване на качествено проследяване, лечение и грижи за всички хора, живеещи с ХИВ."

КОМПОНЕНТ 9: "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже /МСМ/ чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции."

Основната цел на Програмата е да се задържи ниското ниво на разпространение на ХИВ в страната. Тази цел ще бъде постигната чрез укрепване на инфраструктурата и изграждане на капацитет в националния отговор по проблемите на ХИВ/СПИН; намаляване на рисковото поведение сред уязвимите групи; осигуряване на достъп на целевите групи и хората, живеещи с ХИВ/СПИН, грижи и адекватно лечение. Програмата е насочена към предоставяне на подходящи и качествени, здравни и социални услуги за целевите групи на различни нива на интервенция, повишаване на експертните знания и умения и институционалната ангажираност, както и осъществяване на значителни позитивни промени в общностите норми, рисковото сексуално поведение и поведението, свързано с употребата на наркотици, по отношение на превенцията и контрола на ХИВ/СПИН в България.

На територията на Община Бургас се работи по осем компонента на Програмата.

свали като pdf разглеждания: 24978 последна промяна: 16:23:59, 28 юни 2013