Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране

СЪОБЩЕНИЕ 2019

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори"

Ви информираме, че:

1.Подаването на ръкописите ще се осъществи в периода 01.02.2019 - 31.03.2019 година (60 календарни дни).
2.Работата на експертната комисия ще започне от 01.04.2019 година и ще завърши на 15.05.2019 година (45 календарни дни).
3.След приключване на работата Експертната комисия ще предостави на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас своите предложения за финансиране.

*Забележка: Ръкописите се подават съгласно изискванията на чл. 4 и чл.5 от Правилника в Деловодството на Община Бургас, ул. "Александровска" 26, за г-жа Йорданка Ананиева, Зам.-кмет "Култура и образование".

 

 

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с " Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори"
Ви информираме, че:

1.Предоставянето на ръкописи ще се осъществи в периода 01.02.2017 - 31.03.2017 година /60 календарни дни/.
2.Работата на експертната комисия ще започне от 01.04.2017 година и ще завърши на 15.05.2017 година/45 календарни дни/.
3.След приключване на работата, Експертната комисия ще предостави на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас своите предложения за финансиране.

•Забележка: Ръкописите се подават съгласно изискванията на Правилника чл. 4 и чл.5, в Деловодството на Община Бургас, ул. "Александровска" 26, за г-жа Йорданка Ананиева, Зам.-кмет "Култура и образование".

 

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с " Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори"
Ви информираме, че:

1. Предоставянето на ръкописи ще се осъществи в периода 15.02.2016 - 15.04.2016 година /60 календарни дни/.

2. Работата на експертната комисия ще започне от 16.04.2016 година и ще завърши на 31.05.2016 година/45 календарни дни/.

3. След приключване на работата, Експертната комисия ще предостави на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас своите предложения за финансиране.

• Забележка: Ръкописите се подават съгласно изискванията на Правилника чл. 4 и чл.5, в Деловодството на Община Бургас, ул. "Александровска" 26, за г-жа Йорданка Ананиева, Зам.-кмет "Образование и култура".

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с " Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори" 

Ви информираме, че:

1. Предоставянето на ръкописи ще се осъществи в периода 01.04.2014 - 31.05.2014 година /60 календарни дни/.

2. Работата на експертната комисия ще започне от 01.06.2014 година и ще завърши на 15.07.2014 година/45 календарни дни/.

3. След приключване на работата, Експертната комисия ще предостави на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас своите предложения за финансиране.

• Забележка: Ръкописите се подават съгласно изискванията на Правилника чл. 4 и чл.5, в Деловодството на Община Бургас, ул. "Александровска" 26, за г-жа Йорданка Ананиева, Зам.-кмет "Образование и култура".

 

свали като pdf разглеждания: 9028 последна промяна: 10:41:34, 01 април 2019