График за продаване на талони за Детска млечна кухня по филиали

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

....

чл. 24, ал. 12

Освобождаване от такси за детска кухня имат следните категории деца:
-деца сираци и полусираци;
-деца-близнаци
-деца, на които и двамата родители са редовни студенти;
-деца, на които един от родителите е с намалена работоспособност над 71%, установено с експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/;
-деца с увреждания 50% и над 50%, установено с експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/;
-деца с един неизвестне родител по акт за раждане.

чл.24, ал. 13 (нова, Протокол №17/18.12.2012 г.) Децата, ползващи  преференции по ал. 12, след постъпване в детска ясла или ОДЗ, могат да продължат да ползват услугите на детска кухня, при условие, че заплащат пълната стойност на дневната такса.

...

ГРАФИК ЗА ПРОДАВАНЕ НА КУПОНИ В ДЕТСКА КУХНЯ

ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ДЕТСКА КУХНЯ ОТ ПОНЕДЕЛНИК 23.03.2020 ГОДИНА, КУПОНИ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ В ТЕЗИ РАЙОНИ:

1. ЗА РАЙОНА ЦГЧ - КУПОНИ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 8.00 ДО 15.00 ЧАСА В ЦЕНТРАЛНИЯ ОФИС НА ДЕТСКА КУХНЯ НА БУЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" 74 /ДО НОВАТА ПОЩА/

2. ЗА РАЙОНА НА К-С "МЕДЕН РУДНИК"- КУПОНИ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 8.00 ДО 15.00 ЧАСА. В КУХНЯ - МАЙКА В К-С "МЕДЕН РУДНИК" /СГРАДАТА НА ХЛЕБОЗАВОДА/

свали като pdf разглеждания: 29365 последна промяна: 15:31:42, 23 март 2020