График за продаване на талони за Детска млечна кухня по филиали

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

....

чл. 24, ал. 12

Освобождаване от такси за детска кухня имат следните категории деца:
-деца сираци и полусираци;
-деца-близнаци
-деца, на които и двамата родители са редовни студенти;
-деца, на които един от родителите е с намалена работоспособност над 71%, установено с експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/;
-деца с увреждания 50% и над 50%, установено с експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/;
-деца с един неизвестне родител по акт за раждане.

чл.24, ал. 13 (нова, Протокол №17/18.12.2012 г.) Децата, ползващи  преференции по ал. 12, след постъпване в детска ясла или ОДЗ, могат да продължат да ползват услугите на детска кухня, при условие, че заплащат пълната стойност на дневната такса.

...

ГРАФИК ЗА ПРОДАВАНЕ НА КУПОНИ В ДЕТСКА КУХНЯ

1234

УВЕДОМЯВАМЕ КЛИЕНТИТЕ НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ, ЧЕ ОТ 08.06.2020 Г. /ПОНЕДЕЛНИК/ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА ДОСТАВКАТА НА ХРАНА И В СТЪКЛЕНИ БУРКАНЧЕТА. ЗА ЦЕЛТА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ТРЯБВА ДА СИ ОСИГУРЯТ БУРКАНЧЕТА И ПРИ ЗАЯВЯВАНЕТО ДА УТОЧНЯВАТ В КАКВА ОПАКОВКА ИСКАТ ДА СИ ПОЛУЧАВАТ ХРАНАТА.

Пунктовете за раздаване на храна на Детска млечна кухня към Община Бургас:

1. ул. "Цар Симеон І" № 111 - всеки първи понеделник от месеца

2. к/с "Братя Миладинови" - всеки втори и четвърти понеделник от месеца

3. ДМК-ул. "Сан Стефано" № 58 - всеки трети петък от месеца

4. ул. "Георги С. Раковски" - всяка първа и трета сряда от месеца

5. Хепи - всеки първи петък и трети понеделник от месеца 

6. Славейково пазарче - всеки първи и трети четвъртък от месеца

7. к/с "Зорница" бл. 47 - всеки втори и четвърти вторник от месеца

8. к/с "Изгрев" бл. 15 - всеки първи и трети вторник от месеца

9. к/с "Изгрев" бл. 28 - всеки втори и четвърти четвъртък от месеца

10. к/с "Славейков" бл. 13 - всеки първи и трети чътвъртък от месеца

11. к/с "Славейков" бл. 38 - всяка втора и четвърта сряда от месеца

12. к/с "Меден Рудник" бл. 428 - всеки втори и четвърти понеделник от месеца

13. к/с "Меден Рудник", Хлебозавода - всеки първи и трети понеделник от месеца

 

Работно време на централния офис на бул. "Стефан Стамболов" 74 е:

Всеки работен ден от 08.00 ч. до 10.30 ч. и от 13.30 ч. до 14.30 ч. 

Ползващите безплатно услугите на на ДМК си полуават купоните по график, който им е направен индивидуално от служителите на централния офис на бул. "Стефан Стамболов" № 74.

свали като pdf разглеждания: 34030 последна промяна: 12:24:15, 29 май 2020