График за продаване на талони за Детска млечна кухня по филиали

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

....

чл. 24, ал. 12

Освобождаване от такси за детска кухня имат следните категории деца:
-деца сираци и полусираци;
-деца-близнаци
-деца, на които и двамата родители са редовни студенти;
-деца, на които един от родителите е с намалена работоспособност над 71%, установено с експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/;
-деца с увреждания 50% и над 50%, установено с експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/;
-деца с един неизвестне родител по акт за раждане.

чл.24, ал. 13 (нова, Протокол №17/18.12.2012 г.) Децата, ползващи  преференции по ал. 12, след постъпване в детска ясла или ОДЗ, могат да продължат да ползват услугите на детска кухня, при условие, че заплащат пълната стойност на дневната такса.

...

ЗА ЗАПИСВАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА КУПОНИ : всеки работен ден от 08.00 часа до 10.30 часа и от 13.30 часа до 14.30 часа на ул. "Стефан Стамболов" 74 /Управление на Детска кухня-Бургас/

ДМК 1

 

талони се продават всеки трети петък от месеца

 

Славейков Бл.38

 

талони се продават всяка втора и четвърта сряда от месеца

 

Славейков Бл.13

 

талони се продават всеки първи и трети четвъртък от месеца

 

Раковски

 

талони се продават всяка първа и трета сряда от месеца

 

ул.”Цар Симеон” 111

 

талони се продават всеки първи понеделник от месеца

 

Бр.Миладинови

 

талони се продават всеки втори и четвърти понеделник от месеца

 

Зорница

 

талони се продават всеки втори и четвърти вторник от месеца

 

Изгрев Бл.15

 

талони се продават всеки първи и трети вторник от месеца

Изгрев Бл. 28

талони се продават всеки втори и четвърти четвъртък от месеца

 

М.Рудник Бл.482

 

талони се продават всеки втори и четвърти понеделник от месеца 

М. Рудник, Сградата на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД

талони се продават всеки първи и трети вторник от месеца

к/с "Лазур", до Ресторант "Хепи"


талони се продават трети понеделник и първи петък от месеца

свали като pdf разглеждания: 27575 последна промяна: 17:08:12, 09 септември 2019