Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци на територията на община Бургас

 

ФИРМИ  ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ХАРТИЯ И КАРТОН

Код на отпадъка 15 01 01

 

1.АЛМЕД
Разрешение № 02-ДО-00000436-02 от 11.12.2013 г.

БУЛСТАT 102844950
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул.КООПЕРАТОР № 54

Директор: ВАЛЕНТИН ДАМЯНОВ КАРАВЪЛЧЕВ
Телефон: 0899 / 914 343
Факс: 056 / 88 01 99

 • Площадка № 1 - гр.Бургас,ул. "Крайезерна" № 121, УПИ ХХVІІ - 447
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

2.ВИС ОЙЛ ГРУП
Разрешение № 02-ДО-00000442-00 от 16.05.2013 г.

 

БУЛСТАT 200389240
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ПИРОТСКА № 33

Директор: ВАЛЕНТИН КОСТОВ ВАСИЛЕВ
Телефон: 0878 657 547

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,местност "Сулу дере", землище "Меден Рудник
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

3.ФЕНИКС -ИНВЕСТ
Разрешение № 02-ДО-00000444-03 от 13.03.2015 г.

БУЛСТАT 102268076
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ИНДУСТРИАЛНА № 2

Директор: ГЕОРГИ ДИМОВ МИХАЙЛОВ
Телефон: 056/846 786
Факс: fenixbs@abv.bg

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079 ул. Индустриална 47, имот с идент.07079.660.593
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

4.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-ДО-00000451-00 от 10.07.2013 г.

БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.

Директор: ИВАН ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
Телефон: 0888 656874

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване


 

5.ПРЕМИУМ МЕТАЛ
Разрешение № 02-ДО-00000452-02 от 08.07.2014 г.

БУЛСТАT 201992309
гр. Бургас, обл. Бургас
ж.к. "Меден Рудник" бл.411, вх.10, ет.8

Директор: ЗЛАТИНА ДОБРЕВА ИВАНОВА
Телефон: 0888 / 468 426

 

 

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, местност "Черна Яна", землище кв. Долно Езерово
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

6.ШАНС-Б
Разрешение № 02-ДО-00000460-00 от 03.02.2014 г.

БУЛСТАT 147002411
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИЛЧЕВ
Телефон: 0876670055;

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, местност "Капчето", част от ПИ с идентификатор № 0707
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

7.ЕКИПМАР
Разрешение № 02-ДО-00000469-01 от 09.09.2015 г.

БУЛСТАT 147123911
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ДИМИТЪР ДЕЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
Телефон: 0887647861

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; сграда с идинтификатор 07079.618.22.129.
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

8.ПАРТНЕРС
Разрешение № 02-ДО-00000472-00 от 23.04.2015 г.

БУЛСТАT 102154304
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: МИРОСЛАВ СЛАВЧЕВ ЧОКОВ
Телефон: 056 / 84 02 23

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;Промишлена зона Север
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

9.МЕТАЛС ВАРНА ЕООД
Разрешение № 02-ДО-00000473-00 от 27.04.2015 г.

БУЛСТАT 202301292
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
Телефон: 0888 506 777

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;УПИ XL VIII - 179, планоснимачен № 07079.605.149 и
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - ЕКАТТЕ 07079;местност Сулу дере
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 3 - ЕКАТТЕ 07079;Северна индустриална зона;ул.Одрин 3
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

10.ОКЕАН ШИПИНГ
Разрешение № 02-ДО-00000487-00 от 16.11.2015 г.

БУЛСТАT 102108762
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: БОРИС НИКОЛОВ БОЖКОВ
Телефон: 056/82 62 13

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ПЗС, ПИ 07079.605.276
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

11.НЮСТРОЙ
Разрешение № 02-РД-00000155-02 от 14.02.2014 г.

БУЛСТАT 147024870
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ж.к. АКАЦИИ, ул. ПЕЛИКАН № 3

Директор: РАДОСТИНА ДИМОВА ГЮРОВА
Телефон: 0894 311 706


 • Площадка № 1 - гр.Бургас,Южна промишлена зона
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 

12.ИНТЕР ЛИМИТ
Разрешение № 02-РД-00000160-00 от 21.12.2012 г.

БУЛСТАT 200710739
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ОДРИН № 8

Директор: СТОЙКО КОЛЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
Телефон: 0898 555 227

 • Площадка № 1 - ул."Одрин", № 8, СПЗ, имот № 07079.605.346 (УПИ VІ - 146)
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

13.ЛИРА ПВС - ЛИРКОВИ СИЕ
Разрешение № 02-РД-00000196-02 от 14.10.2013 г.

БУЛСТАT 102081735
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ПЕНКА МАРИНОВА ЛИРКОВА
Телефон: 0886 955104

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, ул. "Перущица" №3
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас, ж. к. "Меден рудник",сграда с идент. 07079.653.463.3
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 3 - гр. Бургас, ул. "Морска" № 13, идент. 07079.611.256.5
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

14.НИЙЛ - ХАРТ
Разрешение № 02-РД-00000198-01 от 12.08.2015 г.

БУЛСТАT 201266155
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ЗЛАТИН ПЕЕВ ПЕЕВ
Телефон: 0888 234678

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ПИ 07079.6.1101, м. Герен Бунар
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

15.НИКИ-ТЕЛ - СМАРАЙДА КОЕВА
Разрешение № 02-РД-00000216-00 от 24.04.2013 г.

БУЛСТАT 102863405
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: СМАРАЙДА ГРОЗЕВА КОЕВА
Телефон: 0876221777

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, кв."Долно Езерово", местност "Помпена станция"
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

16.МУЛТИИМПОРТ 2
Разрешение № 02-РД-00000218-01 от 18.06.2015 г.

БУЛСТАT 202059946
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: АНТОНИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
Телефон: 056/ 842842

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;поземлен имот с идентификатор № 07079.660.428
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

17.ФЕНИКС ГАРАНТ
Разрешение № 02-РД-00000224-03 от 17.07.2015 г.

БУЛСТАT 102001988
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ИНДУСТРИАЛНА № 47

Директор: ГЕОРГИ ДИМОВ МИХАЙЛОВ
Телефон: 056/84 67 86

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ул.Индустриална 80, ПИ № 07079.659.510
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 • Площадка № 3 - ЕКАТТЕ 07079;Промишлена зона "Север"
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 • Площадка № 4 - ЕКАТТЕ 07079;ж.к.Изгрев до бл.15
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 5 - ЕКАТТЕ 07079;ж.к.Зорница до бл.13
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 6 - ЕКАТТЕ 07079;ул.И.Богоров до III-та Поликлиника
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване 

18.ПРЕМИУМ МЕТАЛ
Разрешение № 02-РД-00000230-01 от 08.08.2013 г.

БУЛСТАT 201992309
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ЗЛАТИНА ДОБРЕВА ИВАНОВА
Телефон: 0888/468 426


 • Площадка № 1 - гр. Бургас, ул. ''Волга" №.31, УПИ № 07079.660.400
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

19.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-РД-00000248-01 от 05.03.2015 г.

БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ИВАН ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
Телефон: 0878 656874

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ЮПЗ, ПИ 07079.663.628
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

20.ДЖЕНДАТА и КАЛВЕРА
Разрешение № 02-РД-00000256-00 от 22.01.2014 г.

БУЛСТАT 202715464
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: КОСТАДИН ИВАНОВ МИХОВ
Телефон: 0895 683848

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, кв. "Долно Езерово", ул. "Петко Д. Петков"
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

21.ПО-ЧИСТ СВЯТ
Разрешение № 02-РД-00000335-00 от 27.02.2015 г.

БУЛСТАT 203023942
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ВИДКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
Телефон: 0988 305 375

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;м-ност Каменарка
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

ФИРМИ  ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ПЛАСТМАСА

Код на отпадъка 15 01 02

 

1.ЮНИВЪРС - 2010
Разрешение № 02-ДО-00000424-03 от 16.06.2015 г.

БУЛСТАT 200259389
гр. Бургас, обл. Бургас
ул. "Македония" № 68 Б

Директор: ТАНЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
Телефон: 0896/778 715

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;УПИ ІІ - 53 местност Сулу дере;
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

2.ЕКО ВАРНА
Разрешение № 02-ДО-00000431-02 от 28.05.2015 г.

БУЛСТАT 202071012
гр. Варна, обл. Варна
ул. "Шипка", № 10, ет. 1

Директор: СТОЙЧО СТОЯНОВ МИХОВ
Телефон: 052/681 590
Факс: 052/681 591

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; кв.Победа, имот 07079.661.1
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

3.АЛМЕД
Разрешение № 02-ДО-00000436-02 от 11.12.2013 г.

БУЛСТАT 102844950
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул.КООПЕРАТОР № 54

Директор: ВАЛЕНТИН ДАМЯНОВ КАРАВЪЛЧЕВ
Телефон: 0899 / 914 343
Факс: 056 / 88 01 99

 • Площадка № 1 - гр.Бургас,ул. "Крайезерна" № 121, УПИ ХХVІІ - 447
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

4.ВИС ОЙЛ ГРУП
Разрешение № 02-ДО-00000442-00 от 16.05.2013 г.

БУЛСТАT 200389240
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ПИРОТСКА № 33

Директор: ВАЛЕНТИН КОСТОВ ВАСИЛЕВ
Телефон: 0878 657 547

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,местност "Сулу дере", землище "Меден Рудник
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване 

5.ФЕНИКС - ИНВЕСТ
Разрешение № 02-ДО-00000444-03 от 13.03.2015 г.

БУЛСТАT 102268076
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ИНДУСТРИАЛНА № 2

Директор: ГЕОРГИ ДИМОВ МИХАЙЛОВ
Телефон: 056/846 786
Факс: fenixbs@abv.bg

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079 ул. Индустриална 47, имот с идент.07079.660.593
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

6.БАРС - 2006
Разрешение № 02-ДО-00000445-02 от 17.12.2014 г.

БУЛСТАT 147047666
с. Ново Паничарево, обл. Бургас
гр. Бургас, ж.к. "Славейков", Северна промишлена зона, ул " Янко Комитов", № 38

Директор: ПЕТКО ТОДОРОВ СТАМБОЛИЕВ
Телефон: 0898 882099

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,Пром. зона "Север",ид.07079.604.10собст. "СМК Бургас"
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване 

7.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-ДО-00000451-00 от 10.07.2013 г.

БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.

Директор: ИВАН ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
Телефон: 0888 656874

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

8.ПРЕМИУМ МЕТАЛ
Разрешение № 02-ДО-00000452-02 от 08.07.2014 г.

БУЛСТАT 201992309
гр. Бургас, обл. Бургас
ж.к. "Меден Рудник" бл.411, вх.10, ет.8

Директор: ЗЛАТИНА ДОБРЕВА ИВАНОВА
Телефон: 0888 / 468 426

 

 

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, местност "Черна Яна", землище кв. Долно Езерово
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

9.ХЕФТИ МЕТАЛС
Разрешение № 02-ДО-00000454-00 от 11.10.2013 г.

БУЛСТАT 202211464
гр. София, обл. София (столица)

Директор: ЕВТИМ СТОЙЧЕВ ОРМАНОВ
Телефон: 0884 000 409
Факс: 02/441 5367

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, ПЗ "Долно Езерово", ПИ 07079.827.65
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

10.ЕКОВАЛЕНТ
Разрешение № 02-ДО-00000459-02 от 22.10.2014 г.

БУЛСТАT 202266172
гр. София, обл. София (столица)

Директор: ЦВЕТАНА ВАЛЕНТИНОВА БАРЯКОВА
Телефон: 02/926 5911
Факс: 02/926 595

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, ж.п. гара "Владимир Павлов"
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

11.ШАНС-Б
Разрешение № 02-ДО-00000460-00 от 03.02.2014 г.

БУЛСТАT 147002411
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИЛЧЕВ
Телефон: 0876670055;

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, местност "Капчето", част от ПИ с идентификатор № 0707
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

12.ЕКИПМАР
Разрешение № 02-ДО-00000469-01 от 09.09.2015 г.

БУЛСТАT 147123911
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ДИМИТЪР ДЕЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
Телефон: 0887647861

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; сграда с идинтификатор 07079.618.22.129.
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

13.ПАРТНЕРС
Разрешение № 02-ДО-00000472-00 от 23.04.2015 г.

БУЛСТАT 102154304
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: МИРОСЛАВ СЛАВЧЕВ ЧОКОВ
Телефон: 056 / 84 02 23

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;Промишлена зона Север
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

14.МЕТАЛС ВАРНА ЕООД
Разрешение № 02-ДО-00000473-00 от 27.04.2015 г.

БУЛСТАT 202301292
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
Телефон: 0888 506 777

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;УПИ XL VIII - 179, планоснимачен № 07079.605.149 и
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - ЕКАТТЕ 07079;местност Сулу дере
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 3 - ЕКАТТЕ 07079;Северна индустриална зона;ул.Одрин 3
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

15.ЕКОЛЕНД КОНСУЛТ
Разрешение № 02-ДО-00000476-00 от 01.06.2015 г.

БУЛСТАT 202712393
гр. София, обл. София (столица)

Директор: НИКОЛАЙ РУСИНОВ ГЕОРГИЕВ
Телефон: 02/926 59 11
Факс: 02 / 926 59 59

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;поземлен имот с идентификатор 07079.605.301,
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

16.ОКЕАН ШИПИНГ
Разрешение № 02-ДО-00000487-00 от 16.11.2015 г.

БУЛСТАT 102108762
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: БОРИС НИКОЛОВ БОЖКОВ
Телефон: 056/82 62 13

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ПЗС, ПИ 07079.605.276
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

17.НЮСТРОЙ
Разрешение № 02-РД-00000155-02 от 14.02.2014 г.

БУЛСТАT 147024870
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ж.к. АКАЦИИ, ул. ПЕЛИКАН № 3

Директор: РАДОСТИНА ДИМОВА ГЮРОВА
Телефон: 0894 311 706


 • Площадка № 1 - гр.Бургас,Южна промишлена зона
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

18.ИНТЕР ЛИМИТ
Разрешение № 02-РД-00000160-00 от 21.12.2012 г.

БУЛСТАT 200710739
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ОДРИН № 8

Директор: СТОЙКО КОЛЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
Телефон: 0898 555 227

 • Площадка № 1 - ул."Одрин", № 8, СПЗ, имот № 07079.605.346 (УПИ VІ - 146)
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

19.ЕВРОПЛАСТ 2012
Разрешение № 02-РД-00000194-00 от 05.03.2013 г.

БУЛСТАT 202150634
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: КРАСИМИР ЧАНЕВ ГАНЕВ
Телефон: 0896645695
Факс: 056/880961

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, ПЗ "Север"
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

20.ЛИРА ПВС - ЛИРКОВИ СИЕ
Разрешение № 02-РД-00000196-02 от 14.10.2013 г.

БУЛСТАT 102081735
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ПЕНКА МАРИНОВА ЛИРКОВА
Телефон: 0886 955104

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, ул. "Перущица" №3
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас, ж. к. "Меден рудник",сграда с идент. 07079.653.463.3
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 3 - гр. Бургас, ул. "Морска" № 13, идент. 07079.611.256.5
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

21.НИЙЛ - ХАРТ
Разрешение № 02-РД-00000198-01 от 12.08.2015 г.

БУЛСТАT 201266155
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ЗЛАТИН ПЕЕВ ПЕЕВ
Телефон: 0888 234678

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ПИ 07079.6.1101, м. Герен Бунар
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

22.ЕВРО ИМПЕКС - БУРГАС
Разрешение № 02-РД-00000207-00 от 29.03.2013 г.

БУЛСТАT 130731389
гр. София, обл. София (столица)
ж.к."Младост 2", бл. 213, ет.19, ап. 142

Директор: АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ
Факс: 02/973 22 11, 05968/20 28

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, кв."Лозово", ул. "Ружа", № 1
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

23.НИКИ-ТЕЛ - СМАРАЙДА КОЕВА
Разрешение № 02-РД-00000216-00 от 24.04.2013 г.

БУЛСТАT 102863405
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: СМАРАЙДА ГРОЗЕВА КОЕВА
Телефон: 0876221777

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, кв."Долно Езерово", местност "Помпена станция"
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

24.МУЛТИИМПОРТ 2
Разрешение № 02-РД-00000218-01 от 18.06.2015 г.

БУЛСТАT 202059946
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: АНТОНИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
Телефон: 056/ 842842

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;поземлен имот с идентификатор № 07079.660.428
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

25.ЕЙЧ-77
Разрешение № 02-РД-00000222-01 от 15.07.2013 г.

БУЛСТАT 102140589
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ФЕРДИНАНДОВА № 5 ап.512

Директор: ДИМИТЪР ДОБРЕВ НИКОЛОВ
Телефон: 0899 111850

 • Площадка № 1 - Бургас, ПИ № 07079.6.944, м "Караянос",землище кв."Долно Езерово
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 

26.ФЕНИКС ГАРАНТ
Разрешение № 02-РД-00000224-03 от 17.07.2015 г.

БУЛСТАT 102001988
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ИНДУСТРИАЛНА № 47

Директор: ГЕОРГИ ДИМОВ МИХАЙЛОВ
Телефон: 056/84 67 86

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ул.Индустриална 80, ПИ № 07079.659.510
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 • Площадка № 2 - ЕКАТТЕ 07079;Промишлена зона "Север"
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 • Площадка № 3 - ЕКАТТЕ 07079;ж.к.Изгрев до бл.15
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 4 - ЕКАТТЕ 07079;ж.к.Зорница до бл.13
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 5 - ЕКАТТЕ 07079;ул.И.Богоров до III-та Поликлиника
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

27.ПРЕМИУМ МЕТАЛ
азрешение № 02-РД-00000230-01 от 08.08.2013 г.

БУЛСТАT 201992309
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ЗЛАТИНА ДОБРЕВА ИВАНОВА
Телефон: 0888/468 426


 • Площадка № 1 - гр. Бургас, ул. ''Волга" №.31, УПИ № 07079.660.400
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

28.ГРИЙНПОЙНТ БЪЛГАРИЯ
Разрешение № 02-РД-00000244-01 от 09.12.2014 г.

БУЛСТАT 202396828
гр. Айтос, обл. Бургас
гр. Бургас, ул. "Транспортна", № 7, Бизнес сграда "Кондоско", офис 25.

Директор: ВЕСЕЛИН ДИНКОВ ЗОЛУМОВ
Телефон: 0893 489 990

 

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, ПИ № 07079.662.22 по КК на гр. Бургас, с площ от 121
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

29.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-РД-00000248-01 от 05.03.2015 г.

БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ИВАН ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
Телефон: 0878 656874

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ЮПЗ, ПИ 07079.663.628
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

30.ДЖЕНДАТА и КАЛВЕРА
Разрешение № 02-РД-00000256-00 от 22.01.2014 г.

БУЛСТАT 202715464
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: КОСТАДИН ИВАНОВ МИХОВ
Телефон: 0895 683848

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, кв. "Долно Езерово", ул. "Петко Д. Петков"
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

31.ВЕНТОРИЯ
Разрешение № 02-РД-00000285-01 от 09.09.2015 г.

БУЛСТАT 147145103
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ
Телефон: 0886 527 756

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079 ;Промишлена зона Юг, част от ПИ с № 07079.662.9519.
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

32.КАРАБЕЛЕВ
Разрешение № 02-РД-00000325-00 от 21.01.2015 г.

БУЛСТАT 147146739
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: НЕНЧО МИТЕВ КАРАБЕЛЕВ
Телефон: 0888 702816

 • Площадка № 1 - землище с. Рудник, местност "Сметището", ПИ 2а, с площ от 1430 к
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

33.ПО-ЧИСТ СВЯТ
Разрешение № 02-РД-00000335-00 от 27.02.2015 г.

БУЛСТАT 203023942
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ВИДКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
Телефон: 0988 305 375

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;м-ност Каменарка
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

34.АРТ ПРОЕКТ - БГ
Разрешение № 02-РД-00000338-00 от 02.04.2015 г.

БУЛСТАT 147232501
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ЕНЬО ПЕТКОВ КЕРЕМЕДЧИЕВ
Телефон: 0879 033 044
Факс: 056 / 84 17 82

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;Поземлен имот с идентификатор 07079.662.21
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

ФИРМИ  ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДЪРВЕСЕН МАТЕРИАЛ

Код на отпадъка 15 01 03

 

1.АЛМЕД
Разрешение № 02-ДО-00000436-02 от 11.12.2013 г.

БУЛСТАT 102844950
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул.КООПЕРАТОР № 54

Директор: ВАЛЕНТИН ДАМЯНОВ КАРАВЪЛЧЕВ
Телефон: 0899 / 914 343
Факс: 056 / 88 01 99

 • Площадка № 1 - гр.Бургас,ул. "Крайезерна" № 121, УПИ ХХVІІ - 447
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

2.ФЕНИКС - ИНВЕСТ
Разрешение № 02-ДО-00000444-03 от 13.03.2015 г.

БУЛСТАT 102268076
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ИНДУСТРИАЛНА № 2

Директор: ГЕОРГИ ДИМОВ МИХАЙЛОВ
Телефон: 056/846 786
Факс: fenixbs@abv.bg

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079 ул. Индустриална 47, имот с идент.07079.660.593
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - ЕКАТТЕ 36525; ПЗ Север, УПИ ХVІ - 63
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

3.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-ДО-00000451-00 от 10.07.2013 г.

БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.

Директор: ИВАН ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
Телефон: 0888 656874

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

4.ПРЕМИУМ МЕТАЛ
Разрешение № 02-ДО-00000452-02 от 08.07.2014 г.

БУЛСТАT 201992309
гр. Бургас, обл. Бургас
ж.к. "Меден Рудник" бл.411, вх.10, ет.8

Директор: ЗЛАТИНА ДОБРЕВА ИВАНОВА
Телефон: 0888 / 468 426

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, местност "Черна Яна", землище кв. Долно Езерово
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

5.ЕКИПМАР
Разрешение № 02-ДО-00000469-01 от 09.09.2015 г.

БУЛСТАT 147123911
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ДИМИТЪР ДЕЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
Телефон: 0887647861

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; сграда с идинтификатор 07079.618.22.129.
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

6.ПАРТНЕРС
Разрешение № 02-ДО-00000472-00 от 23.04.2015 г.

БУЛСТАT 102154304
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: МИРОСЛАВ СЛАВЧЕВ ЧОКОВ
Телефон: 056 / 84 02 23

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;Промишлена зона Север
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

7.НЮСТРОЙ
Разрешение № 02-РД-00000155-02 от 14.02.2014 г.

БУЛСТАT 147024870
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ж.к. АКАЦИИ, ул. ПЕЛИКАН № 3

Директор: РАДОСТИНА ДИМОВА ГЮРОВА
Телефон: 0894 311 706


 • Площадка № 1 - гр.Бургас,Южна промишлена зона
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

8.ФЕНИКС ГАРАНТ
Разрешение № 02-РД-00000224-03 от 17.07.2015 г.

БУЛСТАT 102001988
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ИНДУСТРИАЛНА № 47

Директор: ГЕОРГИ ДИМОВ МИХАЙЛОВ
Телефон: 056/84 67 86

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ул.Индустриална 80, ПИ № 07079.659.510
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - ЕКАТТЕ 47202;УПИ XX-5010201
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 3 - ЕКАТТЕ 07079;Промишлена зона "Север"
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 • Площадка № 4 - ЕКАТТЕ 07079;ж.к.Изгрев до бл.15
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 5 - ЕКАТТЕ 07079;ж.к.Зорница до бл.13
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 6 - ЕКАТТЕ 07079;ул.И.Богоров до III-та Поликлиника
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

9.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-РД-00000248-01 от 05.03.2015 г.

БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ИВАН ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
Телефон: 0878 656874

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ЮПЗ, ПИ 07079.663.628
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

10.ПО-ЧИСТ СВЯТ
Разрешение № 02-РД-00000335-00 от 27.02.2015 г.

БУЛСТАT 203023942
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ВИДКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
Телефон: 0988 305 375

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;м-ност Каменарка
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

ФИРМИ  ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА МЕТАЛНИ ОПАКОВКИ

Код на отпадъка 15 01 04

1.ЮНИВЪРС - 2010
Разрешение № 02-ДО-00000424-03 от 16.06.2015 г.

БУЛСТАT 200259389
гр. Бургас, обл. Бургас
ул. "Македония" № 68 Б

Директор: ТАНЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
Телефон: 0896/778 715

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;ПЗ М. Рудник; м. Върли бряг
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - ЕКАТТЕ 07079;УПИ ІІ - 53 местност Сулу дере;
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 3 - ЕКАТТЕ 07079; поземлен имот с идентификатор № 07079.8.825
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

2.АЛМЕД
Разрешение № 02-ДО-00000436-02 от 11.12.2013 г.

БУЛСТАT 102844950
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул.КООПЕРАТОР № 54

Директор: ВАЛЕНТИН ДАМЯНОВ КАРАВЪЛЧЕВ
Телефон: 0899 / 914 343
Факс: 056 / 88 01 99

 • Площадка № 1 - гр.Бургас,ул. "Крайезерна" № 121, УПИ ХХVІІ - 447
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - Южна промишлена зона, имот с идентификатор № 07079.662.37, кадас
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

3.МУЛТИИМПОРТ 2
Разрешение № 02-ДО-00000437-00 от 08.05.2013 г.

БУЛСТАT 202059946
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. САВЯНСКА № 55, ет. 2

Директор: АНТОНИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
Телефон: 056/ 842 842
Факс: 056/ 842 842

 • Площадка № 1 - гр.Бургас,западната част на Промишлена зона "Север"
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

4.НЮСТРОЙ
Разрешение № 02-ДО-00000439-01 от 14.04.2014 г.

БУЛСТАT 147024870
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ж.к. АКАЦИИ, ул. ПЕЛИКАН № 3

Директор: РАДОСТИНА ДИМОВА ГЮРОВА
Телефон: 0894 311 706


 • Площадка №1 - гр. Бургас, област Бургас, община Бургас, УПИ ХХІ - 30, кв. 4, с
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

5.ВИС ОЙЛ ГРУП
Разрешение № 02-ДО-00000442-00 от 16.05.2013 г.

БУЛСТАT 200389240
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ПИРОТСКА № 33

Директор: ВАЛЕНТИН КОСТОВ ВАСИЛЕВ
Телефон: 0878 657 547

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,местност "Сулу дере", землище "Меден Рудник
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

6.АЛСИ
Разрешение № 02-ДО-00000443-02 от 09.12.2013 г.

БУЛСТАT 102860416
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ПРОБУДА № 79-81

Директор: ПЕЙЧО ЖЕКОВ СЪЧМАЛИЕВ
Телефон: 056/996 791
Факс: 056/88 01 99

 • Площадка № 1 - кв."Долно Езерово", местност "Черна Яна", (бивша "Караянос")
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр.Бургас,Южна промишлена зона, ул. "Комлушка низина", № 1
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 3 - гр.Бургас,УПИ VІІІ, кв. 51 по плана на ПЗ Север
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 4 - гр.Бургас,УПИ ІV - 3, кв. 7 по плана на ПЗ "Победа",
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

7.ФЕНИКС - ИНВЕСТ
Разрешение № 02-ДО-00000444-03 от 13.03.2015 г.

БУЛСТАT 102268076
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ИНДУСТРИАЛНА № 2

Директор: ГЕОРГИ ДИМОВ МИХАЙЛОВ
Телефон: 056/846 786
Факс: fenixbs@abv.bg

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079 ул. Индустриална 47, имот с идент.07079.660.593
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - ЕКАТТЕ 07079;ПЗ Север, ПИ 07079.605.276
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

8.БУРГАС МЕТАЛ
Разрешение № 02-ДО-00000446-03 от 12.01.2015 г.

БУЛСТАT 201002020
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: РОСЕН ПРОДАНОВ ПРОДАНОВ
Телефон: 056/848538

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, ул. "Индустриална", ПИ с идентификатор 07079.661.1
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

9.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-ДО-00000451-00 от 10.07.2013 г.

БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.

Директор: ИВАН ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
Телефон: 0888 656874

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

10.ПРЕМИУМ МЕТАЛ
Разрешение № 02-ДО-00000452-02 от 08.07.2014 г.

БУЛСТАT 201992309
гр. Бургас, обл. Бургас
ж.к. "Меден Рудник" бл.411, вх.10, ет.8

Директор: ЗЛАТИНА ДОБРЕВА ИВАНОВА
Телефон: 0888 / 468 426

 

 

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, местност "Черна Яна", землище кв. Долно Езерово
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 

11.ШАНС-Б
Разрешение № 02-ДО-00000460-00 от 03.02.2014 г.

БУЛСТАT 147002411
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИЛЧЕВ
Телефон: 0876670055;

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, местност "Капчето", част от ПИ с идентификатор № 0707
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

12.ЕКИПМАР
Разрешение № 02-ДО-00000469-01 от 09.09.2015 г.

БУЛСТАT 147123911
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ДИМИТЪР ДЕЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
Телефон: 0887647861

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; сграда с идинтификатор 07079.618.22.129.
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

13.ПАРТНЕРС
Разрешение № 02-ДО-00000472-00 от 23.04.2015 г.

БУЛСТАT 102154304
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: МИРОСЛАВ СЛАВЧЕВ ЧОКОВ
Телефон: 056 / 84 02 23

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;Промишлена зона Север
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

14.МЕТАЛС ВАРНА ЕООД
Разрешение № 02-ДО-00000473-00 от 27.04.2015 г.

БУЛСТАT 202301292
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
Телефон: 0888 506 777

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;УПИ XL VIII - 179, планоснимачен № 07079.605.149 и
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - ЕКАТТЕ 07079;местност Сулу дере
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 3 - ЕКАТТЕ 07079;Северна индустриална зона;ул.Одрин 3
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

 •  
  •  

 

15.ОКЕАН ШИПИНГ
Разрешение № 02-ДО-00000487-00 от 16.11.2015 г.

БУЛСТАT 102108762
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: БОРИС НИКОЛОВ БОЖКОВ
Телефон: 056/82 62 13

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ПЗС, ПИ 07079.605.276
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

ФИРМИ  ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА СТЪКЛЕНИ  ОПАКОВКИ

Код на отпадъка 15 01 07

1.АЛМЕД
Разрешение № 02-ДО-00000436-02 от 11.12.2013 г.

БУЛСТАT 102844950
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул.КООПЕРАТОР № 54

Директор: ВАЛЕНТИН ДАМЯНОВ КАРАВЪЛЧЕВ
Телефон: 0899 / 914 343
Факс: 056 / 88 01 99

 • Площадка № 1 - гр.Бургас,ул. "Крайезерна" № 121, УПИ ХХVІІ - 447
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

2.ВИС ОЙЛ ГРУП
Разрешение № 02-ДО-00000442-00 от 16.05.2013 г.

БУЛСТАT 200389240
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ПИРОТСКА № 33

Директор: ВАЛЕНТИН КОСТОВ ВАСИЛЕВ
Телефон: 0878 657 547

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,местност "Сулу дере", землище "Меден Рудник
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

3.ФЕНИКС - ИНВЕСТ
Разрешение № 02-ДО-00000444-03 от 13.03.2015 г.

БУЛСТАT 102268076
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ИНДУСТРИАЛНА № 2

Директор: ГЕОРГИ ДИМОВ МИХАЙЛОВ
Телефон: 056/846 786
Факс: fenixbs@abv.bg

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079 ул. Индустриална 47, имот с идент.07079.660.593
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

4.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-ДО-00000451-00 от 10.07.2013 г.

БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.

Директор: ИВАН ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
Телефон: 0888 656874

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

5.ПРЕМИУМ МЕТАЛ
Разрешение № 02-ДО-00000452-02 от 08.07.2014 г.

БУЛСТАT 201992309
гр. Бургас, обл. Бургас
ж.к. "Меден Рудник" бл.411, вх.10, ет.8

Директор: ЗЛАТИНА ДОБРЕВА ИВАНОВА
Телефон: 0888 / 468 426

 • Площадка № 3 - гр. Бургас, местност "Черна Яна", землище кв. Долно Езерово
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

6.ПАРТНЕРС
Разрешение № 02-ДО-00000472-00 от 23.04.2015 г.

БУЛСТАT 102154304
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: МИРОСЛАВ СЛАВЧЕВ ЧОКОВ
Телефон: 056 / 84 02 23

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;Промишлена зона Север
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

7.МЕТАЛС ВАРНА ЕООД
Разрешение № 02-ДО-00000473-00 от 27.04.2015 г.

БУЛСТАT 202301292
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
Телефон: 0888 506 777

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;УПИ XL VIII - 179, планоснимачен № 07079.605.149 и
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - ЕКАТТЕ 07079;местност Сулу дере
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 3 - ЕКАТТЕ 07079;Северна индустриална зона;ул.Одрин 3
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

8.НЮСТРОЙ
Разрешение № 02-РД-00000155-02 от 14.02.2014 г.

БУЛСТАT 147024870
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ж.к. АКАЦИИ, ул. ПЕЛИКАН № 3

Директор: РАДОСТИНА ДИМОВА ГЮРОВА
Телефон: 0894 311 706


 • Площадка № 1 - гр.Бургас,Южна промишлена зона
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

9.ИНТЕР ЛИМИТ
Разрешение № 02-РД-00000160-00 от 21.12.2012 г.

БУЛСТАT 200710739
гр. Бургас,обл.Бургас.гр.Бургас, ул. ОДРИН № 8

                                        Директор: СТОЙКО КОЛЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
                                          Телефон: 0898 555 227

 • Площадка № 1 - ул."Одрин", № 8, СПЗ, имот № 07079.605.346 (УПИ VІ - 146)
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 

10.ЛИРА ПВС - ЛИРКОВИ СИЕ
Разрешение № 02-РД-00000196-02 от 14.10.2013 г.

БУЛСТАT 102081735
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ПЕНКА МАРИНОВА ЛИРКОВА
Телефон: 0886 955104

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, ул. "Перущица" №3
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас, ж. к. "Меден рудник",сграда с идент. 07079.653.463.3
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

11.МУЛТИИМПОРТ 2
Разрешение № 02-РД-00000218-01 от 18.06.2015 г.

БУЛСТАT 202059946
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: АНТОНИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
Телефон: 056/ 842842

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;поземлен имот с идентификатор № 07079.660.428
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

12.ФЕНИКС ГАРАНТ
Разрешение № 02-РД-00000224-03 от 17.07.2015 г.

БУЛСТАT 102001988
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ИНДУСТРИАЛНА № 47

Директор: ГЕОРГИ ДИМОВ МИХАЙЛОВ
Телефон: 056/84 67 86

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ул.Индустриална 80, ПИ № 07079.659.510
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 • Площадка № 2 - ЕКАТТЕ 07079;Промишлена зона "Север"
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 • Площадка № 3 - ЕКАТТЕ 07079;ж.к.Изгрев до бл.15
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 4 - ЕКАТТЕ 07079;ж.к.Зорница до бл.13
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 5 - ЕКАТТЕ 07079;ул.И.Богоров до III-та Поликлиника
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

12.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-РД-00000248-01 от 05.03.2015 г.

БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ИВАН ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
Телефон: 0878 656874

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079; ЮПЗ, ПИ 07079.663.628
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

13.ДЖЕНДАТА и КАЛВЕРА
Разрешение № 02-РД-00000256-00 от 22.01.2014 г.

БУЛСТАT 202715464
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: КОСТАДИН ИВАНОВ МИХОВ
Телефон: 0895 683848

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, кв. "Долно Езерово", ул. "Петко Д. Петков"
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

14.ПО-ЧИСТ СВЯТ
Разрешение № 02-РД-00000335-00 от 27.02.2015 г.

БУЛСТАT 203023942
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ВИДКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА
Телефон: 0988 305 375

 • Площадка № 1 - ЕКАТТЕ 07079;м-ност Каменарка
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване