Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон и отпадъци от ИУМПС на територията на Община Бургас

 

ФИРМИ  ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ХАРТИЯ И КАРТОН

Код на отпадъка 15 01 01

 

1.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-РД-00000248-04 от 02.12.2018 г.

БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.

Лице за контакти:Евгения Ненова
Телефон: 0888 656874

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

2.АЛСИ
Разрешение № Разрешение № 02-ДО-00000443-09 от 27.07.2019 г.

 

БУЛСТАT 102860416. Бургас

                                                               Лице за контакти:Николай Филипов

                                                                                           Телефон: 0899144775

 

 •  
  •  
 • Площадка № 1 - гр.Бургас, кв.51 по плана на ПЗ Север
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 •  
  •  
 • Площадка № 2 - гр. Бургас,кв.7 по плана на ПЗ Победа
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

3.ОКЕАН ШИПИНГ

Разрешение № 02-ДО-00000487-07 от 28.08.2019 г.

 

 

 

БУЛСТАT 102108762 гр. Бургас,

 

 

 

Лице за контакти:Донка Генова

Телефон: 056826213

 

 

 •  
  •  
 • Площадка № 1 - гр. Бургас,ПЗС
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

4.ПРИНСХОРН

Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г.

 

 

БУЛСТАT 204265852

                      Лице за контакти: Тихомир АтанасовТелефон: 0988797121

 

 •  
  •  
 • Площадка № 1 - гр.Бургас, ул.Ген.В.Вазов 11
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 •  
  •  
 •  
  •  
 •  
  •  

 

5.НИЙЛ - ХАРТ
Разрешение № 02-РД-00000198-01 от 12.08.2015 г.

БУЛСТАT 201266155
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Златин Пеев
Телефон: 0888 234678

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, ПИ № 07079.6.1101, местност "Герен Бунар"
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

6.НИКИ-ТЕЛ - РЕЦИКЛИНГ
Разрешение № 02-РД-00000402-01 от114.04.2017 г.

БУЛСТАT 204141865
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Мира Динева
Телефон: 0876221777

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, кв."Долно Езерово", местност "Помпена станция"
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

7.МУЛТИИМПОРТ 2
Разрешение № 02-РД-00000218-01 от 18.06.15 г.

БУЛСТАT 202059946
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти Антон Стоянов
Телефон: 056/ 842842

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор № 07079.660.428
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 •  
  •  

 

 •  
  •  

 

 •  
  •  

 

 

 

 

8.РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ

Разрешение № 02-ДО-00000494-03 от 24.10.2019 г.

БУЛСТАT 102852864 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице законтайкти:НиколайФилипов

Телефон: 0899144775

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, м-т Луда Яна
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

9.МЕТАЛИКА КОМЕРС

Разрешение № 02-ДО-00000499-02 от 13.09.2019 г.

БУЛСТАT 203672076
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контайкти:Стоян Димов

Телефон: 0899144775

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, ЮПЗ, Бургаски Корабостроителница
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас, ул.Крайезерна 121
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

10.МЕТАЛ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД

Разрешение № 02-ДО-00000507-01 от 20.11.2019 г.

БУЛСТАT 102891851гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контайкти:Стойко Трендафилов

Телефон: 0898555227

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, кв.4, 07079.663.30
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

11.ВИС ОЙЛ ГРУП

Разрешение № 02-ДО-00000442-02 от 09.05.2019 г.

БУЛСТАT 200389240 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контайкти:Валентин Василев

Телефон: 087865547

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, м.т "Сулу дере"
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

12.ФЕНИКС ГАРАНТ  

Разрешение № 02-ДО-00000224-04 от 08.04.2019 г.

БУЛСТАT 102001988 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контайкти:Георги Михайлов

Телефон: 056/846786

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, ПЗ Север 07079.605.276
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

ФИРМИ  ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ПЛАСТМАСА

Код на отпадъка 15 01 02

 

 

 

 

 

1.МЕТАЛ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД

Разрешение № 02-ДО-00000507-01 от 20.11.2019 г.

БУЛСТАT 102891851гр. Бургас, обл. Бургас

: 0898555227

 

Лице за контайкти:Стойко Трендафилов

Телефон0898555227

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, кв.4, 07079.663.30
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

2.ПРИНСХОРН

Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г.

 

БУЛСТАT 204265852
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Тихомир АтанасовТелефон: 0988797121

 

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, ул.Ген.В.Вазов 11
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

3.РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ

Разрешение № 02-ДО-00000494-03от 24.11.2019 г.

 

БУЛСТАT 102852864
гр. Бургас, обл. Бургас

                    Лице за контайкти:Николай Филипов

                                 Телефон: 0899144775

 

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, м-т Луда Яна
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

4.АРТ ПРОЕКТ БГ

Разрешение № 02-РД-338-01 от 20.11.2019 г.

 

БУЛСТАT 102669286

Директор:Еньо Керемедчиев
Телефон: 0879033044

 

 • Площадка № 1 - ПЗ Юг 07079.662.9547, кв.2
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

5.АЛСИ
Разрешение № Разрешение 02-ДО-00000443-09 от 29.07.2019 г.

БУЛСТАT 102860416. Бургас

Лице за контакти:Николай Филипов

Телефон: 0899144775

 

 •  
  •  
 • Площадка № 1 - гр.Бургас, кв.51 по плана на ПЗ Север
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 •  
  •  
 • Площадка № 2 - гр. Бургас,кв.7 по плана на ПЗ Победа
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

6.МЕТАЛИКА КОМЕРС

Разрешение № 02-ДО-00000499-02 от 13.09.2019 г.

БУЛСТАT 203672076
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контайкти:Стоян Димов

Телефон: 0899144775

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, ЮПЗ, Бургаски Корабостроителница
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас, ул.Крайезерна 121
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

7.ЮНИВЪРС - 2010
Разрешение № 02-ДО-00000424-0
7 от 10.12.2018 г.

БУЛСТАT 200259389
гр. Бургас, обл. Бургас
ул. "Македония" № 68 Б

Директор: Георги АсъмовТелефон: 0896/778 715

 • Площадка № 1 - гр.Бургас,УПИ ІІ - 53 местност "Сулу дере", земл. "М. Рудник"
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-РД-00000248-0
4 от 02.12.2018 г.

БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.

Директор: Евгения НеноваТелефон: 0888 656874

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

9.ВИС ОЙЛ ГРУП

Разрешение № 02-ДО-00000442-02 от 09.05.2019 г.

 

БУЛСТАT 200389240 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти:Валентин Василев

Телефон: 087865547

 

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, м.т "Сулу дере"
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

10.СТИЛИ КОМЕРС
Разрешение № 02-РД-00000096-00 от 30.02.2014 г.

БУЛСТАT 202286201
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: Лиляна Терзиева

Телефон: 0898593989

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, кв.Победа,ул.велека №3
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

11.НИЙЛ - ХАРТ
Разрешение № 02-РД-00000198-0
1 от 12.08.2015 г.

БУЛСТАT 201266155
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ЗЛАТИН ПЕЕВ ПЕЕВ
Телефон: 0888 234678

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, ПИ № 07079.6.1101, местност "Герен Бунар"
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

12.ЕВРО ИМПЕКС - БУРГАС
Разрешение № 02-РД-00000207-00 от 29.03.2013 г.

БУЛСТАT 130731389
гр. София, обл. София (столица)
ж.к."Младост 2", бл. 213, ет.19, ап. 142

Директор: АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ
Факс: 02/973 22 11, 05968/20 28

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, кв."Лозово", ул. "Ружа", № 1
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

13.НИКИ-ТЕЛ - РЕЦИКЛИНГ
Разрешение № 02-РД-00000402-01 от 11.04.2017 г.

БУЛСТАT 204141865
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: Мира Динева
Телефон: 0876221777

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, кв."Долно Езерово", местност "Помпена станция"
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

14.МУЛТИИМПОРТ 2
Разрешение № 02-РД-00000218-0
1 от 18.06.2015 г.

БУЛСТАT 202059946
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: АНТОНИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
Телефон: 056/ 842842

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор № 07079.660.428
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

15.ФЕНИКС ГАРАНТ 

Разрешение № 02-ДО-00000224-04 от 08.04.2019 г.

 

БУЛСТАT 102001988 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контайкти:Георги Михайлов

Телефон: 056/846786

 

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, ПЗ Север 07079.605.276
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

ИРМИ  ЗА ИЗКУПУВАЩИ  ОПАКОВИ ОТ ДЪРВЕСЕН МАТЕРИАЛ

Код на отпадъка 15 01 03

 

1.ПРИНСХОРН

Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г.

 

БУЛСТАT 204265852  

Лице за контакти: Тихомир АтанасовТелефон: 0988797121

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, ул.Ген.В.Вазов 11
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесен материал
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.МЕТАЛИКА КОМЕРС

Разрешение № 02-ДО-00000499-02 от 13.09.2019 г.

БУЛСТАT 203672076
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контайкти:Стоян Димов

Телефон: 0899144775

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, ЮПЗ, Бургаски Корабостроителница
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесен материал
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас, ул.Крайезерна 121
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесен материал
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

3.ФЕНИКС ГАРАНТ 

Разрешение № 02-ДО-00000224-04 от 08.04.2019 г.

БУЛСТАT 102001988 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контайкти:Георги Михайлов

Телефон: 056/846786

 

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, ПЗ Север 07079.605.276
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

4.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-ДО-00000248-04 от 20.02.2018 г.

БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.

Директор: Евгения НиноваТелефон: 0888 656874

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

ФИРМИ  ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА МЕТАЛНИ ОПАКОВКИ

                                Код на отпадъка 15 01 04

1.ОКЕАН ШИПИНГ

Разрешение № 02-РД-00000487-04 от 28.08.2019 г.

БУЛСТАT 102108762
гр. Бургас, обл. Бургас

 

 

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,ПЗС
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване

 на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

2.МЕТАЛИКА КОМЕРС

Разрешение № 02-ДО-00000499-02 от 13.09.2019 г.

БУЛСТАT 203672076
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контайкти:Стоян Димов

Телефон: 0899144775

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, ЮПЗ, Бургаски Корабостроителница
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас, ул.Крайезерна 121
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
  •  

3.РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ

Разрешение № 02-ДО-00000494-03 от 24.10.2019 г.

 

БУЛСТАT 102852864
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контайкти:Николай Филипов

Телефон: 0899144775

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, м-т Луда Яна
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ЮНИВЪРС - 2010
Разрешение № 02-ДО-00000424-07 от 10.12.2018 г.

БУЛСТАT 200259389
гр. Бургас, обл. Бургас
ул. "Македония" № 68 Б

Директор: Георги АсъмовТелефон: 0896/778 715

 

 • Площадка № 1 - гр.Бургас,УПИ ІІ - 53 местност "Сулу дере", земл. "М. Рудник"
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.АЛСИ
Разрешение № 02-ДО-00000443-09 от 29.07.2019 г.

БУЛСТАT 102860416
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ПРОБУДА № 79-81

Директор: Николай Филипов
Телефон: 056/996 791
Факс: 056/88 01 99

 • Площадка 1 - гр.Бургас,Южна промишлена зона, ул. "Комлушка низина", № 1
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка 2 - гр.Бургас,УПИ VІІІ, кв. 51 по плана на ПЗ Север
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка 3 - гр.Бургас,УПИ ІV - 3, кв. 7 по плана на ПЗ "Победа",
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

6.БУРГАС МЕТАЛ
Разрешение № 02-ДО-00000446-05 от 12.11.2019 г.

БУЛСТАT 201002020
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: Ивайло Евстатиев
Телефон: 056/848538

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, ул. "Индустриална", ПИ с идентификатор 07079.661.1
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

7.МЕТАЛ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД

Разрешение № 02-ДО-00000507-01 от 20.11.2019 г.

БУЛСТАT 102891851гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контайкти:Стойко Трендафилов

Телефон: 0898555227

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, кв.4, 07079.663.30
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

ФИРМИ  ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА СТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИ

Код на отпадъка 15 01 07

 

 

 

 •  
  •  

1.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-РД-00000248-0
4 от 20.12.2018 г.

 •  
  •  
 •  
  •  

БУЛСТАT 147121860

гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.

Директор: Евгения НиноваТелефон: 0888 656874

 •  
  •  
 • Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 •  
  •  
 • Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
 • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

 •  
  •  

2.МЕТАЛИКА КОМЕРС

Разрешение № 02-ДО-00000499-02 от 13.09.2019 г.

 •  
  •  

БУЛСТАT 203672076
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контайкти:Стоян Димов

Телефон: 0899144775

 •  
  •  
 • Площадка № 1 - гр. Бургас, ул.Крайезерна 121
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
 •  
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

3.ПРИНСХОРН

Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г.

 

БУЛСТАT 204265852
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Тихомир АтанасовТелефон: 0988797121

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, ул.Ген.В.Вазов 11
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
 •  
 • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

4.МУЛТИИМПОРТ 2
Разрешение № 02-РД-00000218-0
1 от 18.06.2015 г.

БУЛСТАT 202059946
гр. Бургас, обл. Бургас

          Директор: АНТОНИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
Телефон: 056/ 842842

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор № 07079.660.428
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки  
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.МЕТАЛ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД

Разрешение № 02-ДО-00000507-01 от 20.11.2019 г.

Лице за контайкти:Стойко Трендафилов

Телефон: 0898555227

 

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, кв.4, 07079.663.30
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

6.ОКЕАН ШИПИНГ

Разрешение № 02-РД-00000487-04 от 28.08.2019 г.

БУЛСТАT 102108762
гр. Бургас, обл. Бургас

 

 

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,ПЗС
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване

 на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

7.ВИС ОЙЛ ГРУП

Разрешение № 02-ДО-00000442-02 от 09.05.2019 г.

 

БУЛСТАT 200389240 гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Валентин Василев,тел:0878657547

Лице за контайкти:Валентин Василев

Телефон: 087865547

 

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, м.т "Сулу дере"
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

8.ФЕНИКС ГАРАНТ 

Разрешение № 02-РД-00000224-04 от 08.04.2019 г.

БУЛСТАT 102001988 гр. Бургас, обл. Бургас      Лице за контайкти:Георги Михайлов

Телефон: 056/846786

            •  Площадка № 1 - гр. Бургас, ПЗ Север 07079.605.276

 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки

o          R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

свали като pdf разглеждания: 42490 последна промяна: 08:38:25, 22 януари 2020