ФИРМИ  ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ХАРТИЯ И КАРТОН

Код на отпадъка 15 01 01

 

 

 

1.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-РД-00000248-03 от 05.05.2017 г.

БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.

Лице за контакти:Евгения Ненова
Телефон: 0888 656874

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

2.АЛСИ
Разрешение № 02-РД-00000443-07 от 17.10.2018 г.

 

БУЛСТАT 102860416. Бургас

Лице за контакти:Николай Филипов

Телефон: 0899144775

 

 •  
  •  
 • Площадка № 1 - гр.Бургас, кв.51 по плана на ПЗ Север
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 •  
  •  
 • Площадка № 2 - гр. Бургас,кв.7 по плана на ПЗ Победа
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

3.ОКЕАН ШИПИНГ

Разрешение № 02-РД-00000487-03 от 21.11.2017 г.

 

 

 

БУЛСТАT 102108762
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти:Донка Генова

Телефон: 056826213

 

 

 

 

 •  
  •  
 • Площадка № 1 - гр. Бургас,ПЗС
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

4.ПРИНСХОРН

Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г.

 

 

БУЛСТАT 204265852

                      Лице за контакти: Тихомир АтанасовТелефон: 0988797121

 

 •  
  •  
 • Площадка № 1 - гр.Бургас, ул.Ген.В.Вазов 11
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 •  
  •  
 •  
  •  
 •  
  •  

 

5.НИЙЛ - ХАРТ
Разрешение № 02-РД-00000198-01 от 12.08.2015 г.

БУЛСТАT 201266155
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Златин Пеев
Телефон: 0888 234678

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, ПИ № 07079.6.1101, местност "Герен Бунар"
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

6.НИКИ-ТЕЛ - РЕЦИКЛИНГ
Разрешение № 02-РД-00000402-01 от114.04.2017 г.

БУЛСТАT 204141865
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Мира Динева
Телефон: 0876221777

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, кв."Долно Езерово", местност "Помпена станция"
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

7.МУЛТИИМПОРТ 2
Разрешение № 02-РД-00000218-01 от 18.06.15 г.

БУЛСТАT 202059946
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти Антон Стоянов
Телефон: 056/ 842842

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор № 07079.660.428
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 •  
  •  

 

 •  
  •  

 

 •  
  •  

 

 

 

 

8.РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ

Разрешение № 02-ДО-00000494-00 от 14.11.2016 г.

БУЛСТАT 102852864
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контайкти:Николай Филипов

Телефон: 0899144775

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, м-т Луда Яна
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

9.МЕТАЛИКА КОМЕРС

Разрешение № 02-ДО-00000499-01 от 28.11.2017 г.

БУЛСТАT 203672076
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контайкти:Стоян Димов

Телефон: 0899144775

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, ЮПЗ, Бургаски Корабостроителница
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас, ул.Крайезерна 121
 • Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

ФИРМИ  ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ПЛАСТМАСА

Код на отпадъка 15 01 02

1.ОКЕАН ШИПИНГ

Разрешение № 02-РД-00000487-03 от 21.11.2017 г.

БУЛСТАT 102108762
гр. Бургас, обл. Бургас

 

 

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,ПЗС
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да

е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

2.ПРИНСХОРН

Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г.

 

БУЛСТАT 204265852
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Тихомир АтанасовТелефон: 0988797121

 

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, ул.Ген.В.Вазов 11
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от

операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

3.РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ

Разрешение № 02-ДО-00000494-00 от 14.11.2016 г.

 

БУЛСТАT 102852864
гр. Бургас, обл. Бургас

                    Лице за контайкти:Николай Филипов

                                 Телефон: 0899144775

 

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, м-т Луда Яна
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

3.ВИ ЕС ЕМ ООД

Разрешение № 02-РД-376-00 от 28.01.2016 г.

 

БУЛСТАT 102669286

Директор:Веселин Вутов
Телефон: 0888628570

 

 • Площадка № 1 - м.с."Гичита", Община Бургас
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

4.АЛСИ
Разрешение № 02-РД-00000443-07 от 17.10.2018 г.

БУЛСТАT 102860416. Бургас

Лице за контакти:Николай Филипов

Телефон: 0899144775

 

 •  
  •  
 • Площадка № 1 - гр.Бургас, кв.51 по плана на ПЗ Север
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 •  
  •  
 • Площадка № 2 - гр. Бургас,кв.7 по плана на ПЗ Победа
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

5.МЕТАЛИКА КОМЕРС

Разрешение № 02-ДО-00000499-01 от 28.11.2017 г.

БУЛСТАT 203672076
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контайкти:Стоян Димов

Телефон: 0899144775

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, ЮПЗ, Бургаски Корабостроителница
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас, ул.Крайезерна 121
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

6.ЮНИВЪРС - 2010
Разрешение № 02-ДО-00000424-06 от 25.04.2018 г.

БУЛСТАT 200259389
гр. Бургас, обл. Бургас
ул. "Македония" № 68 Б

Директор: Георги АсъмовТелефон: 0896/778 715

 • Площадка № 1 - гр.Бургас,УПИ ІІ - 53 местност "Сулу дере", земл. "М. Рудник"
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 •  
  •  
 •  
  •  

 

 

 

 

 

7.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-РД-00000248-00 от 05.05.2017 г.

БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.

Директор: Евгения НеноваТелефон: 0888 656874

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

8.ЕВРОПЛАСТ 2012
Разрешение № 02-РД-00000194-00 от 05.03.2013 г.

БУЛСТАT 202150634
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: КРАСИМИР ЧАНЕВ ГАНЕВ
Телефон: 0896645695
Факс: 056/880961

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, ПЗ "Север"
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

9.НИЙЛ - ХАРТ
Разрешение № 02-РД-00000198-00 от 12.08.2018 г.

БУЛСТАT 201266155
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: ЗЛАТИН ПЕЕВ ПЕЕВ
Телефон: 0888 234678

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, ПИ № 07079.6.1101, местност "Герен Бунар"
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

10.ЕВРО ИМПЕКС - БУРГАС
Разрешение № 02-РД-00000207-00 от 29.03.2013 г.

БУЛСТАT 130731389
гр. София, обл. София (столица)
ж.к."Младост 2", бл. 213, ет.19, ап. 142

Директор: АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ИВАНОВ
Факс: 02/973 22 11, 05968/20 28

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, кв."Лозово", ул. "Ружа", № 1
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

11.НИКИ-ТЕЛ - РЕЦИКЛИНГ
Разрешение № 02-РД-00000402-01 от 11.04.2017 г.

БУЛСТАT 204141865
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: Мира Динева
Телефон: 0876221777

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, кв."Долно Езерово", местност "Помпена станция"
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

12.МУЛТИИМПОРТ 2
Разрешение № 02-РД-00000218-00 от 24.04.2013 г.

БУЛСТАT 202059946
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: АНТОНИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
Телефон: 056/ 842842

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор № 07079.660.428
 • Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИРМИ  ЗА ИЗКУПУВАЩИ  ОПАКОВИ ОТ ДЪРВЕСЕН МАТЕРИАЛ

Код на отпадъка 15 01 03

 

1.ПРИНСХОРН

Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г.

 

БУЛСТАT 204265852  

Лице за контакти: Тихомир АтанасовТелефон: 0988797121

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, ул.Ген.В.Вазов 11
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесен материал
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

2.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-РД-00000248-00 от 05.05.2017 г.

 

БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.

Директор: Евгения НеноваТелефон: 0888 656874

 

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесен материал
 •  
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 • Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесен материал
 •  
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

3.МЕТАЛИКА КОМЕРС

Разрешение № 02-ДО-00000499-01 от 28.11.2017 г.

БУЛСТАT 203672076
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контайкти:Стоян Димов

Телефон: 0899144775

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, ЮПЗ, Бургаски Корабостроителница
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесен материал
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас, ул.Крайезерна 121
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесен материал
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

4.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-ДО-00000248-03 от 05.05.20173 г.

БУЛСТАT 147121860
гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.

Директор: Евгения НиноваТелефон: 0888 656874

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594
 • Код 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

ФИРМИ  ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА МЕТАЛНИ ОПАКОВКИ

                                Код на отпадъка 15 01 04

1.ОКЕАН ШИПИНГ

Разрешение № 02-РД-00000487-03 от 21.11.2017 г.

БУЛСТАT 102108762
гр. Бургас, обл. Бургас

 

 

 • Площадка № 1 - гр. Бургас,ПЗС
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване

 на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

2.МЕТАЛИКА КОМЕРС

Разрешение № 02-ДО-00000499-01 от 28.11.2017 г.

БУЛСТАT 203672076
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контайкти:Стоян Димов

Телефон: 0899144775

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, ЮПЗ, Бургаски Корабостроителница
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас, ул.Крайезерна 121
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

3.РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ

Разрешение № 02-ДО-00000494-00 от 14.11.2016 г.

 

БУЛСТАT 102852864
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контайкти:Николай Филипов

Телефон: 0899144775

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, м-т Луда Яна
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ЮНИВЪРС - 2010
Разрешение № 02-ДО-00000424-06 от 25.04.2018 г.

БУЛСТАT 200259389
гр. Бургас, обл. Бургас
ул. "Македония" № 68 Б

Директор: Георги АсъмовТелефон: 0896/778 715

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, ПЗ "М. Рудник", /м. "Върли бряг"
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр.Бургас,УПИ ІІ - 53 местност "Сулу дере", земл. "М. Рудник"
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 3 - гр.Бургас, поземлен имот с идентификатор № 07079.8.825
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 4 - гр.Бургас, Промишлена зона "Север"имот с идент. № 07079.604.230
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

5.АЛСИ
Разрешение № 02-ДО-00000443-0
7 от 17.10.2018 г.

БУЛСТАT 102860416
гр. Бургас, обл. Бургас
гр.Бургас, ул. ПРОБУДА № 79-81

Директор: Николай Филипов
Телефон: 056/996 791
Факс: 056/88 01 99

 • Площадка № 2 - гр.Бургас,Южна промишлена зона, ул. "Комлушка низина", № 1
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 3 - гр.Бургас,УПИ VІІІ, кв. 51 по плана на ПЗ Север
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 4 - гр.Бургас,УПИ ІV - 3, кв. 7 по плана на ПЗ "Победа",
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

6.БУРГАС МЕТАЛ
Разрешение № 02-ДО-00000446-02 от 30.05.2016 г.

БУЛСТАT 201002020
гр. Бургас, обл. Бургас

Директор: Ивайло Евстатиев
Телефон: 056/848538

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, ул. "Индустриална", ПИ с идентификатор 07079.661.1
 • Код 15 01 04 - Метални опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

ФИРМИ  ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА СТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИ

Код на отпадъка 15 01 07

 

 

 

 •  
  •  

1.СКАЙ ИНВЕСТ
Разрешение № 02-ДО-00000248-03 от 05.05.20173 г.

 •  
  •  
 •  
  •  

БУЛСТАT 147121860

гр. Бургас, обл. Бургас
ж. к. "Зорница", бл. 37, вх. 4.

Директор: Евгения НиноваТелефон: 0888 656874

 •  
  •  
 • Площадка № 1 - гр. Бургас,Промишлена зона "Победа",ид.07079.660.412
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 •  
  •  
 • Площадка № 2 - гр. Бургас,Южна Промишлена зона,ид.07079.660.594
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
 • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

 

 

 

 •  
  •  

2.МЕТАЛИКА КОМЕРС

Разрешение № 02-ДО-00000499-01 от 28.11.2017 г.

 •  
  •  

БУЛСТАT 203672076
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контайкти:Стоян Димов

Телефон: 0899144775

 •  
  •  
 • Площадка № 1 - гр. Бургас, ЮПЗ, Бургаски Корабостроителница
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
 •  
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване
 • Площадка № 2 - гр. Бургас, ул.Крайезерна 121
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
 •  
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

3.ПРИНСХОРН

Разрешение № 02-РД-00000409-00 от 09.02.2017 г.

 

БУЛСТАT 204265852
гр. Бургас, обл. Бургас

Лице за контакти: Тихомир АтанасовТелефон: 0988797121

 • Площадка № 1 - гр.Бургас, ул.Ген.В.Вазов 11
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
 •  
 • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

 

 

 

 

4.МУЛТИИМПОРТ 2
Разрешение № 02-РД-00000218-00 от 24.04.2013 г.

БУЛСТАT 202059946
гр. Бургас, обл. Бургас

          Директор: АНТОНИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
Телефон: 056/ 842842

 • Площадка № 1 - гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор № 07079.660.428
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки  
  • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване

5.ЮНИВЪРС - 2010
Разрешение № 02-ДО-00000424-06 от 25.04.2018 г.

 

БУЛСТАT 200259389
гр. Бургас, обл. Бургас
ул. "Македония" № 68 Б

                        Директор: Георги АсъмовТелефон: 0896/778 715

 

 • Площадка № 1 - гр.Бургас,УПИ ІІ - 53 местност "Сулу дере", земл. "М. Рудник"
 • Код 15 01 07 - Стъклени опаковки
 • R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и

 да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване