Формули и правила за разпределение на средствата получени по единни разходни стандарти във функция "Образование" за 2020 г.