Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - МКБППМН

План за дейността на МКБППМН за 2017 г.

Консултативен център на МКБППМН

Адрес: гр. Бургас, ул. "Оборище" №109 партер

Работно време: вторник - 10:30 ч. - 12:30 ч.  и четвъртък - 15:30 ч. - 17:30 ч.

 

Заповед за назначаване на комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за календарната 2017 г.

Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Бургас за 2016 година

Обществени възпитатели одобрени от МКБППМН за 2017 г.

Заповед за назначаване на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за календарната 2017 г. при Община Бургас

свали като pdf разглеждания: 8618 последна промяна: 15:47:10, 24 март 2017