Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - МКБППМН

План за дейността на МКБППМН за 2018 г.

Консултативен център на МКБППМН

Адрес: гр. Бургас, ул. "Оборище" №109 партер

Работно време: вторник - 10:30 ч. - 12:30 ч.  и четвъртък - 15:30 ч. - 17:30 ч.

 

Заповед за назначаване на комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за календарната 2018 г.

Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Бургас за 2017 година

Обществени възпитатели на МКБППМН обновен към м.04.2018 г.

свали като pdf разглеждания: 11310 последна промяна: 17:01:59, 17 април 2018