Балансирана система

Балансирана система от показатели за ефективност

Балансирана система от показатели за ефективност на общинската администрация на Община Бургас за 2014 г., утвърдена със Заповед № 1432/10.06.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

Преглед на състоянието на Балансираната система от показатели за ефективност на Община Бургас

свали като pdf разглеждания: 9445 последна промяна: 11:12:24, 19 май 2020