Балансирана система

Балансирана система от показатели за ефективност

Балансирана система от показатели за ефективност на общинската администрация на Община Бургас за 2014 г., утвърдена със Заповед № 1432/10.06.2014 г. на Кмета на Община Бургас.

Преглед на състоянието на Балансираната система от показатели за ефективност на Община Бургас

свали като pdf разглеждания: 8090 последна промяна: 12:22:54, 28 септември 2018