Записване за приемни дни

1. Приемни дни на кмет и заместник-кметове на Община Бургас за граждани и представители на юридически лица и други организации, както следва:

ДИМИТЪР НИКОЛОВ - кмет на Община Бургас

- приемният ден се определя в зависимост от работната програма на кмета на общината, за което записаните лица се уведомяват предварително;

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА - зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики"" на Община Бургас

- четвъртък от 14.00 часа до 16.00 часа;

ДИАНА САВАТЕВА - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт"

- вторник от 14.00 часа до 16.00 часа;

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика"

- сряда от 14.00 часа до 16.00 часа;

ВЕСНА БАЛТИНА - зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата"

- четвъртък от 10.00 часа до 12.00 часа;

ЧАНКА КОРАЛСКА - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"

- вторник от 10.00 часа до 12.00 часа;

2. Записване за приемните дни по т.1 се извършва ежедневно, в рамките на работното време в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас - гише № 5 "Информация", а за заместник-кметовете и на електронна поща - obshtina@burgas.bg

Записващите се за приемен ден лица предоставят информация, вкл. писмени документи, по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон и електронна поща за контакт

3.  Списъкът на записалите се за приемен ден и информацията по проблемите за разискване се предоставят от съответния служител на гише "Информация" на сътрудниците на кмета на Община Бургас и на зам.-кметовете - в деня преди съответния приемен ден - до 12.00 часа.