Записване за приемни дни

Записване за приемни дни

*** Прием на граждани от КМЕТ се осъществява всяка седмица, в ден според програмата му, за който записалите се предварително се уведомяват;

Записване за приемните дни се извършва в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на Община Бургас - гише "Информация" №5, както следва :

Записващите се за приемен ден лица предоставят информация, вкл. писмени документи, по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефон, електронна поща за контакт.

Списъкът на записалите се за приемен ден и информацията по проблемите за разискване се предоставят от служител на гише "Информация" №5 в Центъра за административно обслужване на кмета на Община Бургас - в петък до 12.00 часа.