Адрес: кв."Акации", ул."Александър Невски" № 7А

тел. 056/849305

e-mail:sastiteno_jiliste@abv.bg

 

 

Защитеното жилище за лица с умерена и лека степен на умствена изостаналост предлага за определено време защитено пространство за съвместен и независим живот на 7 млади жени, непригодни да водят самостоятелен начин на живот. То е базирано на модела "Живот в малка група".

За ефективната защита на настанените лица са осигурени 24- часови дежурства по график от членовете на екипа.

"Защитено жилище за хора с умствена изостаналост" е разкрито като държавно - делегирана дейност със Заповед № РД 01 204/31.03.2006г. на Изпълнителния Директор на Агенция за Социално подпомагане.
Сградата е собственост на Община Бургас и се намира в кв. "Акации", а ремонта й е извършен по проект "Красива България". Изцяло е оборудвана със средства предоставени от Община Бургас.
Потребители на социалната услуга в общността са седем жени с лека и умерена степен на умствена изостаналост, изведени от специализирани институции в страната.
Основната задача на този вид социална услуга в общността е създаване условия за преход между специализираните институции и обществото.
Крайната цел на екипа е подпомагане на потребителите да формират умения за относително самостоятелен и пълноценен начин на живот; ефективно вграждане в социалната среда; изграждане на подкрепяща мрежа от партьори и приятели; трудова реализация на хората с ментални увреждания, съобразно индивидуалните им възможности; повишаване качеството на социалните услуги, предоставяни за тази категория хора.