Адрес: ул. "Поп Грую" №45

Тел. 056/813989

Основна цел и дейности:

Предоставя комплекс от услуги насочени към социална адаптация на девойки и младежи без родители, приключили престоя си в социални институции и социално учебно- професионални заведения.

Работният процес е обазпечен от социални работници. На лице е 24-часово обгрижване на настанените младежи.