гр.Бургас ул."Кооператор"№32

"Защитеното жилище  за лица с психични разстройства" е създадено от Сдружение "Равновесие" в партньорство на Община Бургас, през 2010г. със средства на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема "За по-добро бъдеще на децата", проект "Защитено жилище за млади хора с увреждания". Сградата е основно ремонтирана през 2009г. от Сдружение "Равновесие" със средства от програма "Красива България". Със Заповед на МТСП-АСП № РДО1-362 от 28.02.2011г. е трансформирано в "Защитено жилище за лица с психични разстройства" и е финансирано като държавно делегирана дейност.

"Защитено жилище за лица с психични разстройства"(ЗЖЛПР) предлага за определено време социална услуга в общността, чиято цел е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребители, непригодни да водят самостоятелен начин на живот. То е базирано по модел на семейна среда.


Потребителите на социалната услуга са жени на възраст между 18 и 45 години, с ТЕЛК решение с водеща диагноза - "Психични и поведенчески разстройства", включително разстройства на психологичното развитие /умствена изостаналост/, които са без подкрепа от биологичните си семейства и/или напускащи институция. С предимство се ползват лицата родени  в Община Бургас.

Материална база: Защитеното жилище се намира в двуетажна сграда  разположена в к-с "Меден Рудник". Има изградена  добра инфраструктура. Съвсем близо до  жилището има автобусна и тролейбусна спирка, магазини, бюро по труда, болница, две гимназии и пощенска станция.

Капацитетът на жилището е за осем жени.

Критерии за настаняване в ЗЖЛПР:
1.Жени на възраст между 18г. и 45г.;
2.Жени с ТЕЛК решение с водеща диагноза - "Психични и поведенчески разстройства", включително разстройства на психологичното развитие /умствена изостаналост/;
3.Жени напускащи специализирани институции;   
4.Жени с психични увреждания и/или с умствена изостаналост;
5.Жени без подкрепа от биологичните си семейства за предстоящата им социализация и самостоятелен живот;
6.Жени, имащи изградени елементарни умения за самостоятелно хранене и хигиена;
7.Без зависимост от алкохол и наркотици;
8.Без асоциални прояви.

 

Човешки ресурс
Екип:
Работният екип в Защитеното жилище е със следната структура:
1. Управител;
2. Социални работници;
3. Педагог;
4. Медицинско лице.