Адрес: гр. Бургас, к/с "Славейков" бл.10    

Дневен център за лица с умствена изостаналост e разкрит на територията на Община бургас, no проект на Програма Фар.

На 07.07.2009 година Кмета на гр. Бургас Кмета Димитър Николов официално откри новия Дневен център за лица с умствена изостаналост, намиращ се к-с "Славейков", бп.10.

На 02.08.2010 година Дневният център отново стартира своята дейност, но вече като второстепенен разпоредител към републиканки бюджет - делегирани от държавата дейности, включен в общия бюджет на Община Бургас.