Предмет на дейност: Производство на хляб и хлебни изделия, сладкарски изделия, търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Адрес: гр.Бургас Северна промишлена зона

Управител: Димитър Георгиев
Тел: 056 810705
Факс: 056 810184
Гл.счетоводител: 056 810707

e-mail: hlebozavoda@mail.bg

Има една от най-модерните кухни-майки в Област Бургас, както и сайта й www.alaminut.net

 

За повече информация посетете страницата на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД: www.hlebozavoda.com