Адрес : гр.Бургас, ул. "Цариградска" № 57

Управител: инж. Живко Панайотов
Тел: 056 894290
Факс: 056 844380
Гл.счетоводител: 056 894270

e-mail : [email protected]

Предмет на дейност на "Бургаски пазари" ЕООД е организиране и извършване на услуги в областта на наемане, поддръжка и ремонт, строителство и реконструкция на пазари, тържища и др. общински имоти, ремонтно възстановителна дейност, маркетинг, и др.

Дружеството разполага и с лаборатория за анализ на плодове и зеленчуци на централен пазар "Краснодар", където всеки желаещ може да провери нивата на нитрати, нитрити и амоний в закупените плодове и зеленчуци.

За повече информация посетете страницата на "Бургаски пазари" ЕООД:    http://burgaskipazari.com/