Предмет на дейност: Организиране и извършване на услуги в областта на наемане, поддръжка и ремонт, строителство и реконструкция на пазари, тържища и др.общински имоти, ремонтно възстановителна дейност, маркетинг, и др.

Адрес : гр.Бургас, ул. "Цариградска" № 57

Управител: Живко Панайотов
Тел: 056 894290
Факс: 056 844380
Гл.счетоводител: 056 894270

e-mail : pazari_bs@abv.bg

За повече информация посетете страницата на "Бургаски пазари" ЕООД: http://burgaskipazari.com/