Предмет на дейност: Предметът на дейност на дружестовото е: събиране и извозване на битови, промишлени и занаятчийски отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци, както и разделното събиране и извозване на ценни вторични суровини, като стъкло, хартия, желязо, пластмаси и др. на територията на Община гр. Бургас, както и депониране и обезвреждане на твърдите битови отпадъци, експлоатация на депо "Братово", Претоварна станция - Капчето, снегопочистване, почистване на терени по възлагателни писма на Община Бургас, поддържане и експлоатация на обществените тоалетни на територията на Община Бургас, услуги на физически и юридически лица.

 

Адрес: гр.Бургас ул.Чаталджа 34       

Управител: Анета Младенова

тел: 056/84-81-24

e-mail: ekoservice@mbox.contact.bg

Счетоводство:
тел./факс: 056/84-81-22; 056/84-81-23
GSM: 0887841212

e-mail: ekoservice@mail.bg

e-mail: chistotabs@abv.bg

Домакин:
GSM: 0887828277

 

За повече информация посетете страницата на "Чистота" ЕООД: http://chistota-burgas.com/

kartaburg