"БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ" ЕООД

Адрес : гр.Бургас ул."Иван Богоров" № 20

Управител: Иван Апостолов
Тел: 056 813226
Факс: 056 813229
e-mail : [email protected]

Счетоводство - тел:056/813228
e-mail: [email protected]  

Предмет на дейност: поддържане, ремонт, реконструкция, фрезоване, асфалтиране, преасфалтиране, хоризонтална и вертикална маркировка и ново благоустройствено строителство на улици, пътища, площадки, канализационни, водопроводни и електрически улични мрежи и светофарни уредби, събаряне на сгради, павилиони, гаражи и др. и на незаконно изградени и монтирани такива, поддържане на ново зелено строителство на паркове, градини, лесопаркове и др. зелени площи, производство и продажба на посадъчен материал, химическа обработка и защита на трайни насаждения, производство и продажба на асфалтови смеси, бетонови разтвори, инертни материали, декоративни и строителни елементи, извършване на минно - взривни работи, извършване услуги със специализирана строителна механизация и автотранспорт, отдаване под наем на земи, сгради, машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и стопански инвентар.

"Благоустройствени строежи" ЕООД е сертифицирана по ISO: БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO14001:2005, BS OHSAS 18000:2007, член на Камарата на строителите в България и притежава удостоверение за извършване на дейности от първа до пета група съгласно ЗУТ, сертифицирана е и издава Декларация за експлоатационни показатели, отговарящи на БДС EN 13043:2005+АС:2005 и БДС EN 13242:2002+А1:2007.

Фирмата непрекъснато подобрява ефективността на внедрената Интегрирана система за управление. Осъвременяват се технологичните процеси, внедряват се съвременни технически и технологични решения при изпълнение на дейността на дружеството.

За повече информация посетете страницата на "БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ" ЕООД: http://bks-bs.com/

ДОКЛАДИ

свали като pdf разглеждания: 19780 последна промяна: 09:16:53, 06 август 2020