Предмет на дейност: поддържане, ремонт, реконструкция, фрезоване, асфалтиране, преасфалтиране, хоризонтална и вертикална маркировка и ново благоустройствено строителство на улици, пътища, площадки, канализационни, водопроводни и електрически улични мрежи и светофарни уредби, събаряне на сгради, павилиони, гаражи и др. и на незаконно изградени и монтирани такива, поддържане на ново зелено строителство на паркове, градини, лесопаркове и др. зелени площи, производство и продажба на посадъчен материал, химическа обработка и защита на трайни насаждения, производство и продажба на асфалтови смеси, бетонови разтвори, инертни материали, декоративни и строителни елементи, извършване на минно - взривни работи, извършване услуги със специализирана строителна механизация и автотранспорт, отдаване под наем на земи, сгради, машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и стопански инвентар.

Адрес : гр.Бургас ул."Иван Богоров" № 20

Управител: Иван Апостолов
Тел: 056 813226
Факс: 056 813229
Гл.Счетоводител: 056 813228

e-mail : bs_eood@abv.bg

Общинска фирма "Благоустройствени строежи" ЕООД разполага със следната налична растителност в Разсадник, разположен на 10 км. от Бургас, посока Минерални бани (карта с местоположение)

За повече информация посетете страницата на "БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ" ЕООД : http://bks-bs.com/