Адрес: гр.Бургас, к-с "Славейков"бл.47 партер
Управител: Ваня Петрова
Email: [email protected]
Предмет за дейност:

Общинско социално предприятие за изработка на туристически сувенири на морска тематика работи в Бургас. То носи името "Морски знаци" и в него работят хора с увреждания, самотни и многодетни майки или лица.

Дейностите по създаване на новото предприятие са част от спечеления от Община Бургас проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", озаглавен "Общинско социално предприятие "Морски знаци" - Нови възможности в подкрепа на социалното включване".

Идеята на предприятието е производство на рекламни материали с името и логото на града, които да популяризират и да носят славата и красотата на Бургас по целия свят,така туристите и гостите на града ще могат докато посещават наши културни прояви, исторически забележителности и фестивали да си закупят и сувенир за спомен от пребиваването си в Бургас.

Този проект осигури работа на хората в неравностойно положение, като им помогна да се чувстват полезни в развитието на града и запълни една празна досега ниша в туристическия му облик, тъй като до момента Бургас нямше собствени сувенири, пуснати в продажба на пазара.

Предприятието е ангажирано с производство и реализация на изделия на традиционните български занаяти и сувенири с морска тематика. Предметите за спомен се изработват от разнообразни материали - текстил, кожа, стъкло, керамика, дърво и др. 

За повече информация посетете страниците на ОП "МОРСКИ ЗНАЦИ": 

http://morski-znaci.com/

https://www.facebook.com/MorskiZnaci