ОП "ТРАНСПОРТ"

Адрес: гр.Бургас, ул."Александровска" 106
Управител: Андрей Рунчев
Email: optransport@abv.bg
Предмет за дейност: 

Общинското предприятие "Транспорт" осъществява следния предмет на дейност:

Осъществяване на контрол по изпълнението на транспортната задача от превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници на територията на Община Бургас;

извършване на дейности по поддръжка, администриране и управление на системата за управление на трафика, контрол и мониторинг на изпълнението на договора за обществена услуга с вътрешен оператор на обществения транспорт, съгласно Регламент 1370/2007 на Европейския парламент и съвета и Наредба 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, електронната система за самотаксуване и контрол на паркирането в гр.Бургас и система за обществени велосипеди;

извършване на дейности по чл.167, ал.2, т.2 от ЗДвП, както и дейността по отстраняване, превозване и съхраняване на неправилно паркирани ППС;

управление на предоставените му недвижими имоти - общинска собственост, в това число и събиране приходите от такси, наеми, цени на услуги и други, от експлоатацията  на  същите;  

организиране  и  осигурява  своевременното събиране на наемите и другите приходи от имотите;

подготвяне на пълната документация, ведно със съответните административни актове и извършва съответните действия за прекратяване или разваляне на сключените договори за предоставените му за управление недвижими имоти -общинска собственост, за претендиране на дължими суми по съдебен ред и изземване на имоти по административен ред, при наличие на основание за това;

създаване на условия за достъп и ползване на предоставените му за управление недвижими имоти - общинска собственост, от физически и юридически лица, срещу заплащане на съответните такси и цени на услуги, определени от Общински съвет - Бургас.

За повече информация посетете страницата на ОП "Транспорт": 

http://www.transportburgas.bg/bg/%D0%BE%D0%BF-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82

Проект на новата транспортна схема на градския транспорт на обществени обсъждания в цялата община

Проектът за нова транспортна схема на линиите от градския транспорт ще бъде представен пред всички жители на общината.

Идеята е чрез обществени обсъждания да се предостави възможност на хората да поставят конкретни казуси или предложения за промяна на маршрутите на градския транспорт.

В представянето на проекта ще вземат участие служители от Община Бургас, звено "Интегриран градски транспорт", ОП "Транспорт", "Бургасбус" ЕООД.

Обществените обсъждания ще стартират с к-с "Меден рудник", като срещата ще се състои на 01.12.2015 г. от 18.30 ч. в спортна зала "Никола Станчев".

Графикът за останалите комплекси и квартали е, както следва:

- за к-с "Изгрев" и к-с "Зорница" - в зала "Бойчо Брънзов" на 09.12.2015 г. от 18.00 ч.;

- за центъра - в Зала "НХК" на 03.12.2015 г. от 17.30 ч.;

- за к-с "Славейков" - Пенсионерски клуб до бл. 8 в комплекса, на 10.12.2015 г. от 17.30ч.;

- за кв. Долно Езерово - в Пенсионерски клуб "Тракия" на 04.12.2015 г. от 18.00 ч.;

- за кв. Сарафово - в Пенсионерския клуб на 08.12.2015 г. от 18.00 ч.;

- за кв. Банево - в Читалището на 02.12.2015 г. от 17.30 ч.;

- за кв. Крайморие - в кметството на 10.12.2015 г. от 18.00 ч.;

- за кв. Ветрен - в читалището на 11.12.2015 г. от 17.30 ч.;

- кв. Черно море - в училището на 12.12.2015 г. от18.00 ч.;

- кв. Рудник - в Читалището на 14.12.2015 г. от 18.00 ч.

 

Обществено обсъждане ще има и в залата на Община Бургас на 22.12.2015 г. от 17.00 ч.

 

свали като pdf разглеждания: 11485 последна промяна: 11:25:13, 12 октомври 2016