Указ № 162 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

няма информация