КОНТАКТИ

адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Петър I" ет.1
тел:056/894 172
факс 056/894 179
e-mail: [email protected] ; [email protected]

Председател: Елка Стоянова- 0889598050

Зам.-председатели:
Георги Михов- 0888507054
Михаил Хаджиянев- 0888758152

Секретар: Имухан Хюсеин - 0887502990

 

За повече информация: http://oik0204.cik.bg/