Християн Тодоров

Християн Тодоров

ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

„Математика и природни науки“ – І-VІІ клас

Информация:

Християн Тодоров e ученик в V клас в ППМГ "Акад. Никола Обрешков". През 2018 г. е спечелил първо място на Пролетни математически състезания, проведени на 30.03.-01.04.2018 г. в гр. Русе.