Румен Сребков

Румен Сребков

ОУ "Любен Каравелов"

„Математика и природни науки“ – І-VІІ клас

Информация:

Румен Сребков e ученик в в IV клас в ОУ "Любен Каравелов". През 2018 г. е спечелил златен медал на Международно състезание SIMOC (Math Olympiad Contest Singapore International Math Olympiad Challenge 2018), проведено на 08.07.2018 г. в Сингапур.