Орлин Кучумбов

Орлин Кучумбов

ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

„Математика и природни науки“ – VІІІ – ХІІ клас

Информация:

Орлин Кучумбов е ученик в XII в ППМГ "Акад. Никола Обрешков". Спечелени състезания през 2018 г.:
- Национален зимен математически турнир VIII-XII клас, Ямбол, 19-21 януари 2018г.;
- Пролетни математически състезания 1.04.2018 гр. Плевен - 1-во място и златен медал;
-- International Zhautykov Olympiad - бронзов медал; - Всерусийска олимпиада по математика - сребърен медал.