Стефан Иванов

Стефан Иванов

ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

„Математика и природни науки“ – VІІІ – ХІІ клас

Информация:

Ученик в XII клас в ППМГ "Акад. Никола Обрешков". Спечелени награди през 2018 г.:
1. XII Международна олимпиада по астрономия и астрофизика, 3.11- 11.11.2018 г., Пекин, Китай- първо място и златен медал
2. Европейска олимпиада по физика (EuPhO), Москва, 28.05-1.06.2018 г.- II място и сребъден медал
3. Международна олимпиада по физика, Португалия, 2018 г. - бронзов медал
4. Жаутиковска олимпиада по физика, Казахстан, 2018 г. - сребърен медал
5. Санкт-Петербургска олимпиада по астрономия, 2018 г. - диплом I степен (златен медал)
6. Национална олимпиада по :
Английски език (група 11 клас), 2018 г. - първо място
Астрономия (група 11-12 клас), 2018 г. - първо място
7. Пролетно национално състезание по физика (група специална тема), 2018 г. - второ място
8. Пролетни математически състезания (група 11 клас), 2018 г. - втора награда