Стилян Кръстев

Стилян Кръстев

ОУ "Братя Миладинови"

„Хуманитарни науки“

Информация:

Стилян Кръстев е ученик от VI клас в ОУ "Братя Миладинови". През 2018 г. е спечелил следните награди:
1. Първо място и златен медал на финала на Националното състезание по история "Моята Родина" - гр. Стара Загора, 29 април 2018 г.;
2. Второ място на финала на Национално състезание по български език "Пазим езика си", проведен на 25 май 2018г. в Софийски университет "Св. Климент Охридски".
3. Второ място на Олимпиада по руски език - Областен кръг - гр. Бургас, 10 февруари 2018г.