Информация

Обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Бургас (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с предстоящо обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Бургас за периода 2021 – 2027г. на 02.09.2021г. от 17.00ч. в Културен дом „НХК“ и с оглед спазване на обявените противоепидемични мерки, Ви уведомяваме, че броят на участниците в присъственото обсъждане ще бъде…

Прочетете повече

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 Г.

Срокът за предлагане на проектни идеи, както и идеи към стратегическата рамка на Плана за интегрирано развитие на община Бургас в периода 2021 – 2027 година /ПИРО/ се удължава. До 4 юни всички заинтересовани граждани, неправителствени организации, фирми и сдружения от частния сектор може да изпращат своите предложения за бъдещото…

Прочетете повече

Съобщение

Община Бургас разработва План за интегрирано развитие в периода 2021-2027 (ПИРО), който ще очертае развитието на общината през следващия 7 години. ПИРО Бургас  е в етап на завършеност по отношение на анализа на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на общината, както и идентифицираните  зони за…

Прочетете повече

Съобщение

Във връзка с  проведени обществени обсъждания на 18 декември 2020г., на които бяха представени  проект на изведени приоритетни зони за въздействия за периода 2021-2027г., в резултат от проведен анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на общината Ви уведомяваме, че предложения, мнения и коментари по така…

Прочетете повече