Инвестиционни предложения на Светослав Георгиев Генов и Светлана Иванова Кни

Сряда, 7 Април 2021
Публикувано от: Маринета Николова

~~Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционни предложения:
„Изграждане на жилищна сграда с два броя апартаменти в ПИ 07079.30.1039 по КК, УПИ XXXI-1039, кв.44 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас“
и
„Изграждане на жилищна сграда с два броя апартаменти в ПИ 07079.30.1038 по КК, УПИ XXX-1038, кв.44 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас“
 
с възложители Светослав Георгиев Генов и Светлана Иванова Кни.
 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 601 Последна промяна: 10:37:46, 07 април 2021