Инвестиционно предложение на Д. Фотева и съсобственици

Петък, 5 Февруари 2021
Публикувано от: Маринета Николова

~~Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Изграждане на еднофамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 07079.13.1172 по КК, м. „Лозята“, кв. Банево, гр. Бургас“  
 
с възложители Д. Фотева и съсобственици.
 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 688 Последна промяна: 11:18:03, 05 февруари 2021