Инвестиционно предложение на Г. Димов

Понеделник, 19 Април 2021
Публикувано от: Маринета Николова

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на улична канализация от тръби РР-В SN10 DN/OD 315, с дължина 20 м, от УПИ XII-338, кв.45 до съществуваща РШ пред УПИ XI-343, кв.45, преминаваща през ПИ 07079.602.346, к-с „Славейков“, гр. Бургас“

с възложител Г. Димов.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 710 Последна промяна: 15:56:09, 19 април 2021