Инвестиционно предложение на „ГИНС“ ЕООД

Сряда, 24 Април 2024
Публикувано от: Зинка Стойкова

 Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на складова база за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 07079.4.772 по КК на гр. Бургас, местност “Хаджиева нива“, община Бургас“

с възложител „ГИНС“ ЕООД

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 74 Последна промяна: 09:10:24, 24 април 2024