Инвестиционно предложение на “ГМК 1“ АД

Понеделник, 2 Октомври 2023
Публикувано от: Маринета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Експлоатация на мобилна шредерна инсталация за предварителна обработка на ИУМПС и излезли от употреба гуми в ПИ с идентификатор 07079.662.9579 по КК на гр. Бургас“

 

с възложител „ГМК 1“ АД.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 128 Последна промяна: 14:35:24, 02 октомври 2023