Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 10 Юни 2021
Публикувано от: Маринета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:
„Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-339 и УПИ XVI-338 в кв. 135Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.608.338 и 07079.608.339 по КК на гр. Бургас с цел обединяване на двата УПИ – за  разполагане на лечебна структура Сграда на Комплексен онкологичен център /КОЦ/“.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 243 Последна промяна: 15:30:26, 10 юни 2021