Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 5 Януари 2023
Публикувано от: Маринета Николова

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

«Фотоволтаична електрическа централа с мощност 798.97 kWp в ПИ с идентификатор 07332.64.678 по КККР на гр. Българово, община Бургас и нов БКТП 20/0,4kV, 800kVA в ПИ с идентификатор 07332.64.678 (УПИ VI-678, бивш масив 78) по КККР на гр. Българово, община Бургас».

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 226 Последна промяна: 09:00:09, 05 януари 2023