Инвестиционно предложение на Община Бургас

Понеделник, 5 Февруари 2024
Публикувано от: Зинка Стойкова

 Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

„Основен ремонт, реконструкция и преустройство на сгради с идентификатор 07079.618.3.12, 07079.618.3.13 и 07079.618.3.14 по КК на гр. Бургас“ - Етап I и Етап II“.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 49 Последна промяна: 15:33:57, 19 февруари 2024