Община Бургас обявява инвестиционни намерения

Размер на шрифта: A A A Назад
Петък, 11 Юни 2021
Публикувано от: Маринета Николова

Инвестиционно предложение на „Близнаци 71“ ООД 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на складова база за строителна техника в ПИ 07079.4.775 по КК на гр. Бургас“
с възложител „Близнаци 71“ ООД.

Инвестиционно предложение на Б. Джаникян и К. Радославова 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на 4 бр. еднофамилни вилни сгради в ПИ 07079.13.2291, м. Нанекелика“, кв. Банево, гр. Бургас“
с възложител Б. Джаникян и К. Радославова.

Инвестиционно предложение на „Стратеджия“ ЕООД 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
 „Обратно използване на бракувани алуминиеви детайли, както и изкупуване на алуминиев метален скраб и влагането му в определено съотношение в производството на алуминиеви детайли в новоизградена производствена фабрика за високотехнологично производство на алуминиеви изделия за обувната промишленост в УПИ IV-333 по плана на гр. Българово, Община Бургас“
с възложител „Стратеджия“ ЕООД .

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 227 Последна промяна: 16:26:58, 11 юни 2021