Община Бургас обявява инвестиционни предложения

Вторник, 2 Март 2021
Публикувано от: Маринета Николова

~~Инвестиционно предложение на К. Кръстева 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Изграждане на двуфамилна жилищна сграда в ПИ 07079.30.1032 по КК, УПИ XXIV-1032, кв.44, кв. Крайморие, гр. гр. Бургас“.
 
с възложител К. Кръстева.

Инвестиционно предложение на „Арапилес“ ООД 

Община Бургас
съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение:
„Изграждане на две жилищни сгради и трафопост в ПИ 07079.820.1112 по КК и изграждане на трасе на уличен водопровод ф160 и на улична канализация ф135 за имота, гр. Бургас“.
 
с възложител „Арапилес“ ООД.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 871 Последна промяна: 16:02:12, 02 март 2021