Спецификата на детското хранене се определя от няколко фактора.

Сряда, 24 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Спецификата на детското хранене се определя от няколко фактора.

На първо място трябва да се съобразяваме с анатомично-физиологичните особености на малкото дете. То има ограничен капацитет на стомаха и все още не напълно развити функции на храносмилателната система, черния дроб, бъбреците и др.
ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ, че в детския организъм преобладава извънклетъчната течност, поради което децата се нуждаят от по-голямо количество течни храни и течности.
Третият фактор е все още слабата имунна защита на детския организъм. Това налага с храната да се внасят всички необходими за имунната система хранителни вещества, както и да се спазва строга хигиена на храненето.
Кърмаческата и ранната детска възраст са периода, в който човешкият организъм расте най-бързо, затова храната на детето трябва да съдържа необходимия градивен материал за този растеж Рационалното хранене на децата в града ни е основната цел в дейността на "Детска млечна кухня".
Ръководството работи в следните насоки:
1. Приготвянето на храната в кухнята е само с високо качествени продукти , придружавани със сертификати за качество разрешени за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст.Това е съвсем различно от това което се предлага в търговската мрежа, и всички ние си купуваме. В менюто се включват пилешко,свинско,телешко,пуешко,заешко и риба  поне веднъж седмично. С месото внасяме по-голямо количество желязо.И по този начин предпазваме бебетата от анемии в ранна възраст.
2. Работещият в "Детска кухня "персонал е квалифициран в приготвянето на детски храни и стриктно се спазва технологията за тази възрастова група.
3. Рецептите са изготвени от професионалисти от Здравното министерство и Института по педиатрия и са съобразени с всички изисквания за правилно и пълноценно хранене /калории, баланс на хранителни вещества, минерали и др./
4. Ежедневно се изготвят продуктови набори, даващи представа за баланса между различните продукти и нормите им за потребност в различните възрастови групи.
5. Стриктно се спазват хигиенните изисквания за този вид кухня, които многократно са завишени. Контролът е не само от преки ръководители, а и от ОДБХ,РЗИ и др. контролни органи.Имаме мониторинг за контрол на питейната вода,продукцията и работната среда.
Вкусът на родителите /за солено,сладко,кисело/ не само не се покрива с това на детето, но дори понякога е вреден за здравето му и води до създаването на вредни хранителни навици. От особена важност за отглеждане на здрави деца е културата на хранене на младите майки и желанието им да създадат в децата си вкусови качества за безвредни и полезни храни..

Авторитетът на ДК като обществена форма на отглеждане на деца  все повече нараства. Тя подпомага родителите за отглеждането и храненето на здрави и добре развити деца. ДК е доказала своята социална значимост и полезност и е осъзната необходима форма за отглеждане на децата от ранна детска възраст.
Здравната карта на Област Бургас и местоположение на ДК благоприятстват развитието на социалното заведение. ДК - Бургас се помещава във вече новоизградената  база за приготвяне на супа, ядене и десерт,съобразена със съвременните изисквания и с Наредба № 26/18.11.2008 г за развитие и дейност на Детските кухни. През 1958 г започва дейността си с 2 пункта, а сега разполага с 27 пункта за раздаване на храна. Те са разположени в различните райони на община Бургас за удобство на нашите клиенти. В крайните квартали на града,като Крайморие,Лозово,Д.Езерово,Г.Езерово,Ветрен,Сарафово,Мина Черно море,Рудник,гр.Българово функционират пунктове, за да обхванем по голям брой деца, нуждаещи се от нашите услуги.  Ще продължаваме да разширяваме дейността си с нови пунктове. Създадена е много добра система на обслужване. За улеснение на клиентите ще  въведем услуга за приемане на заявки онлайн.

 

Предоставянето на социални услуги с гарантирано качество и максимално задоволяване на социалните потребности от специализирана социална помощ на населението от Област Бургас е основната стратегическа цел на ДК - Бургас.  

Развитие и усъвършенстване на продуктовия портфейл на предлаганите услуги в специализираната социална помощ. Осигуряване и поддържане на съвременно техническо оборудване, ефективна промоция и профилактика на храненето, диетично хранене и подобряване качеството на живот на малките клиенти. Главната цел в ДК е правилното и квалифицирано изхранване на детето.Ако това бъде направено професионално и качествено то гарантира създаването на здравословни навици на хранене. Стимулирането на здравните продажби се извършва чрез създаване на съвременен тип на организация на дейностите и вътрешния ред в ДК, основан на екипен принцип и разпределение на задълженията, отговорностите и правата на отделните изпълнители, подобряване на рекламата и промоцията на нови социални услуги.Обновихме и разширихме сайта на Детска кухня с нова и полезна информация.Родителите могат да получат данни за дейността, разпостранението и качеството на нашите услуги.

  ДК е осъзната , необходима форма за отглеждане на децата от ранната детска възраст , доказала своята социална значимост и полезност.

 

 От 01.09.2013 г. влезе в сила Наредба № 2 за здравословно хранене на деца от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни. ДК –Бургас стриктно спазва изискванията на Наредба № 2. Въведе в менюто на най-малките от 10 месеца до 1 година адаптирано мляко и се съобразява с правилата, които определя тази Наредба.

 Главната цел в ДК е правилното и квалифицирано изхранване на детето. Ако това бъде направено професионално и качествено то гарантира създаването на здравословни навици на хранене.

Пакети социални услуги, договорени с Общински съвет Бургас.

1. БЕЗПЛАТНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦА НА САМОТНИ РОДИТЕЛИ, НА ДЕЦА СИРАЦИ

2. БЕЗПЛАТНО ХРАНЕНЕ НА БЛИЗНАЦИ

3. БЕЗПЛАТНО ХРАНЕНЕ НА ТРИЗНАЦИ

4. БЕЗПЛАТНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦА СЪС ЗАБОЛЯВАНИЯ СПОРЕД НАРЕДБА №19 С ТЕЛК/НЕЛК  РЕШЕНИЕ

5. БЕЗПЛАТНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦА С ТЕЛК/НЕЛК РЕШЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТ 71 ДО 100% ИНВАЛИДНОСТ

6. БЕЗПЛАТНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦА,ЧИЙТО РОДИТЕЛИ СА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ

Здравната карта на Област Бургас и местоположението на ДК благоприятстват развитието на заведение.Осигуреността на ДК - Бургас с квалифициран персонал, съвременна техника и оборудване е много добра. В условията на пазарните отношения конкуренцията, чрез създаваното напрежение е положителен фактор за качеството на социалните услуги и проспериране на социалното заведение и трябва да се възприема не като пречка, а като предизвикателство и механизъм за неговото оцеляване. Едновременно с това обаче, всяко социално заведение трябва да има своите постоянни и сигурни партньори и контрагенти, за да може да оцелее на пазара на социалните услуги. Основните конкуренти ДК – Бургас, на територията на Общината  са две частни кухни.

 Детска кухня работи в условията на квази пазар в здравеопазването и не може произволно да повишава цената на предлаганите здравни услуги. Това не е съвсем приемливо от гледна точка на маркетинга, но трябва да се отчита, че здравеопазването има преди всичко социален характер.Цената на купона се определя на сесия на Общинския съвет Бургас.

ДК – Бургас осъществява своята дейност близо до клиентите като със собствен транспорт и в най-отдалечените квартали на града доставя качествена и питателна храна. Храната която приготвя за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст е съобразена с възрастовата им особенност.

Свободен избор на раздавателен пункт и меню,които са обявени в сайта на Детска кухня
Информирано съгласие – необходимо е населението да бъде информирано за възможностите за използването на услуги от ДК - Бургас в районите по местоживее

От направения анализ на ДМК - Бургас си определя стратегия за интензивно пазарно развитие, разширяване на дейността и осигуряване на качество на предлаганите социални услуги, грижите за малките клиенти, както и маркетингови проучвания на пазара на социални услуги и заемане на свободни ниши. Разработена е система за анализ на социалните потребности на населението, на основание на това,ние ще продължаваме  да работим в определени насоки:

обръщаемост на населението към ДМК - Бургас;
предпочитание на клиентите;
брой клиенти, включени в програмите по социални приоритети;
въведохме услугата ни  и в опаковки за еднократна употреба;
разпостраняваме продукцията ни с доставка по домовете в кв. „ Меден рудник“,като това минимално оскъпи тази услуга;

За добрата социална практика в ДК - Бургас са определени показателите: срочност, достатъчност и качество. Те определят социалния, лечебният и профилактичен обхват. За тази цел центърът поддържа съвременно оборудване. Във връзка с изпълнението на поставените задачи и социалната политика Община Бургас е основният донор. Извършваните социални услуги и дейности ще продължат да се отразяват в масмедии, в информационни справочници за района, за да поддържат добрия имидж на ДК – Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 662 Последна промяна: 17:07:09, 24 февруари 2021