ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ – БУРГАС ЕООД

ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ – БУРГАС ЕООД

Адрес: гр. Бургас 8000, ул. "Александровска" No 26, ет. 3

Управител: Даниела Иванова-Алексиева
тел.: +359 56 907 272, факс: +35956841305
моб: +359 888 225 390
e-mail: [email protected]; [email protected]

Работно време
От понеделник до петък, от 9:00 до 18:00 часа
Работно време за работа с граждани
Всеки четвъртък от 10:00 до 12:00 часа, конферентна зала на "Иновационни системи-Бургас" ЕООД в Автогара Юг, ет. 2, офис 4

Предмет на дейност: Изграждане, поддържане и управление на информационни системи, Поддържане на връзка и обмен на информация; поддържане на връзка и обмен на информация с частни, общински и държавни организации, Поддържане на бази от данни, необходими за работата на държавни, общински и частни физически и юридически лица, Предоставяне на информация на заинтересованите организации разработване и въвеждане в експлоатация на специфични информационни системи за нуждите на Община Бургас, Извършване на контролни функции по отношение на качеството на информацията, Организиране и провеждане на обучения и квалификационни курсове, Консултантски и информационни услуги на бизнеса и други услуги свързани с подкрепа на бизнеса.

За повече информация посетете страницата на ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ - БУРГАС ЕООД: 
https://isburgas.com/